Eredoctoraat Helen Longino> VU is verder kijken
Eredoctoraat Helen Longino

Op 20 oktober vierde de Vrije Universiteit haar 134 jarige bestaan. De VU reikte een eredoctoraat uit aan de Amerikaanse filosofe Helen Longino wegens haar uitzonderlijke verdiensten op het terrein van de wetenschapsfilosofie en de bredere studie van de maatschappelijke en culturele betekenis van de wetenschappen.

Sluiten Lees het verslag van de Dies Natalis
Kies je masteropleiding> VU is verder kijken
Kies je masteropleiding

De VU zit midden op de as tussen wetenschap en het bedrijfsleven: de Zuidas. We bieden meer dan 100 masteropleidingen aan binnen verschillende disciplines. Naast de reguliere masters zijn er ook speciale onderzoeksmasters en masteropleidingen waarmee je een eerstegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kunt halen.

Sluiten Overzicht masteropleidingen
Welke waarden doen ertoe?> VU is verder kijken
Welke waarden doen ertoe?

Door maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere wetenschappelijke invalshoeken te benaderen, is de kans op een oplossing groter. Diverse wetenschappelijke disciplines versterken elkaar binnen de vier profileringsthema’s. Wetenschappers werken zo samen om met onderzoek de wereld verder te helpen.

Sluiten Bekijk de campustentoonstelling
Overeenkomst topuniversiteit China> VU is verder kijken
Overeenkomst topuniversiteit China

Woensdag 8 oktober jl heeft collegevoorzitter Jaap Winter in Shanghai een overeenkomst gesloten met Fudan University om te komen tot samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Fudan University, opgericht in 1905, behoort tot de drie beste universiteiten in China.

Sluiten Lees meer
Profileringsthema's VULof op de leugen

spamfuik@vu.nl