Home > Nieuws & Pers > Agenda > 2013 > [apr-jun] > 27juni_G.D.M. Wijers
Agenda-overzicht

Succesvolle remigratie bestaat niet

 • Startdatum27-06-2013
   
 • Tijd13.45
   
 • LocatieAula
   
 • TitelNavigating a river by its bends. A comparison of Cambodian returnees' contributions to the transformation of Cambodia
   
 • SprekerG.D.M. Wijers
   
 • Promotorprof.dr. H. Dahles, prof.dr. G.C.A. Junne
   
 • OnderdeelFaculteit der Sociale Wetenschappen
   
 • CategorieSociale wetenschappen
   
 • EvenementtypePromotie
   

Gea Wijers onderzocht op welke manieren eerste generatie Cambodjaans-Franse en Cambodjaans-Amerikaanse remigranten na terugkeer bijdragen aan de transformatie van Cambodja. Als ‘institutionele ondernemers’, entrepreneurs die met hun activiteiten de instituties van het land willen veranderen, zetten zijn hun transnationale sociale netwerken in om initiatieven op dit gebied te ontplooien. Wijers onderzocht en vergeleek verhalen over migratie, integratie en terugkeer van deze remigranten in thuisland Cambodja en in de gastlanden Amerika en Frankrijk. Haar onderzoek illustreert de ervaringen en activiteiten van transnationale Cambodjaans-Amerikaanse en Cambodjaans-Franse activisten en politici. Zij onderzocht naast de invloed van migrantengemeenschappen op integratie en terugkeer ook het maatschappelijk debat over de wijze waarop remigranten de ontwikkeling van een opkomende natie kunnen beïnvloeden.

Eén van haar belangrijkste conclusies is dat duurzame terugkeer zeldzaam is. Eerder is er sprake van ‘circulaire migratie’ waarbij migranten periodes in zowel gast- als thuislanden verblijven en dus voortdurend bezig zijn met processen van (re-)integratie. Het ‘sociaal kapitaal’, de opbrengst van het lidmaatschap van transnationale sociale netwerken op meerdere locaties, blijkt daarbij nog veelzijdiger dan eerder onderzoek al heeft aangetoond. Deelnemers doen niet alleen hun voordeel met het hebben van een groep activistische vrienden of het werken bij een migrantenorganisatie in een gastland. In de dynamiek van relaties tussen thuisland en gastland wordt ook 'negatief sociaal kapitaal’ geproduceerd. Dat betekent dat het lidmaatschap van bepaalde sociale netwerken de remigranten niet alleen kansen kan bieden maar hun activiteiten ook kan frustreren. Zowel in het gastland als het thuisland heeft de band met specifieke sociale groeperingen regelmatig tot gevolg dat andere, concurrerende, groepen niet met hen geassocieerd willen worden. Zijn zij in een gastland bijvoorbeeld aangesloten geweest bij een politieke partij, dan kan dit hen hinderen om een baan bij de Cambodjaanse overheid te krijgen.

De resultaten van Wijers onderzoek zijn belangrijk voor betrokken overheden en het maatschappelijk middenveld omdat haar onderzoek aantoont dat, noch de Cambodjaans-Franse noch de Cambodjaans-Amerikaanse terugkeerders veel bereiken. Het verkrijgen van sociale legitimiteit is een sleutel in het succes van bijdragen aan hun thuisland en de (re-)integratie in gastlanden. Hierbij is het essentieel dat ze worden vertrouwd en geaccepteerd door de mensen in hun omgeving. Voor remigranten naar Cambodia, onder een semidemocratisch regime, blijkt het moeilijk om dit vertrouwen te krijgen en te behouden. Dit sluit aan bij de actualiteit van, onder andere, de (re)migranten die als daders worden gezien van de bomaanslagen in Boston en de brute moorden in Woolwich en Parijs. De transnationale netwerken en veel bewogen levensgeschiedenissen van deze remigranten lijken te hebben bijgedragen aan gevoelens van culturele uitsluiting, processen van zelfuitsluiting en zelfs marginalisering in thuis- en gastlanden, met een geforceerd nationalisme en extremisme tot mogelijk gevolg.

De conclusies van Wijers kunnen de inspanningen van beleidsmakers ondersteunen om te komen tot doelmatige en doeltreffende institutionele mechanismen voor circulaire migratie. Toekomstig onderzoek zal inzichten moeten geven in de manieren waarop regeringen en hulporganisaties deze processen zowel in de diepte als in de breedte beter kunnen faciliteren en daarmee meer kansen kunnen bieden aan (re)migranten naar een diversiteit van landen.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl