Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
27-02-2015

Verspreiding van DOiT

.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
02-03-2015

Recreatie in stedelijke en natuurgebieden: wat wil de bezoeker?

Waarop baseren mensen hun keuze voor een dagje uit? Bij een uitstapje naar een natuurgebied is de reisafstand van belang, net als de grootte van het gebied en de diversiteit. Bij een uitstapje naar een stad is het belangrijk dat er cultureel erfgoed en winkelketens zijn. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Tom Gosens.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
03-03-2015

Topvoetballer worden? Kijk dan niet teveel tv

Talentvolle voetballers kunnen hun motoriek beter aanpassen in onvoorspelbare en moeilijke situaties dan amateurvoetballers. Ook presteren zij beter in het aanleren van nieuwe bewegingen doordat zij sneller hun maximale fysieke inspanning bereiken. Bovendien presteren talentvolle voetballers beter bij algemene testen op hersenfuncties zoals aandacht, geheugen, leervermogen en het controleren van het eigen gedrag (inhibitie). Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Lot Verburgh, waarin zij probeert vast te stellen welke hersenfuncties een rol spelen bij het behalen van het betaalde voetbal.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
03-03-2015

Zwangerschap en gewichtsverandering van de moeder

.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
04-03-2015

Bestrijdingsmiddelen nauwkeuriger te analyseren

Stefanie Lutz ontwikkelde een wiskundig model om de gemeten stabiele-isotopensamenstelling van onder andere bestrijdingsmiddelen nauwkeurig te kunnen interpreteren. De methode geeft informatie over de mogelijke vervuiler, maar ook over de snelheid van biologische afbraak. Voorheen sloot de ene toepassing de ander uit. Het model van Lutz is breed toepasbaar: op organische stoffen in water maar ook in de atmosfeer.

Tijd: 09.45 UUR Locatie: Aula
04-03-2015

Etnische diversiteit en carrières in Nederlandse organisaties

In Nederland bestaan nog steeds systematische verschillen in carrière tussen professionals behorend tot de dominante etnische groep en professionals behorend tot de minderheids-etnische groep. Die ongelijkheid is bijvoorbeeld te zien in salaris en het aantal promoties. Carolin Ossenkop onderzocht onderliggende processen die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van deze verschillen.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
04-03-2015

Beloon hulp van toeschouwer

Marco van Bommel onderzocht welke rol reputatie heeft bij de totstandkoming van het passieve toeschouwers effect (bystander effect) en hoe dit kan worden tegengegaan. Hij toont aan dat reputatie een belangrijke factor is in de vraag of men wel of niet ingrijpt. Als mensen zich bewust worden van de positieve (sociale) consequenties van hulp bieden (zoals waardering krijgen) en de negatieve gevolgen van verzuimen hulp te bieden (mensen vinden je laf), dan zijn mensen veel vaker bereid in te grijpen in de nabijheid van anderen. Wanneer mensen juist minder nadenken over de gevolgen van ingrijpen - bijvoorbeeld door alcoholgebruik – dan grijpen ze sneller maar niet vaker in. Het bystander effect ontstaat ook wanneer mensen zich buitengesloten voelen. Sterker nog, als mensen zich inderdaad buitengesloten voelen, helpen ze zelfs nog minder.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
04-03-2015

Internationale gerechtshoven kunnen vergelijkbare gevallen verschillend beoordelen

Hoe passen internationale strafhoven internationale misdrijven en aansprakelijkheidstheorieën toe op de feiten van individuele gevallen? Marjolein Cupido onderzocht de ontwikkeling van het internationaal strafrecht door internationale strafhoven, zoals het Joegoslavië Tribunaal, het Rwanda Tribunaal en het Internationaal Strafhof. Zij vond onder andere dat de rechtspraak van internationale gerechtshoven niet overal hetzelfde is. Hoven gaan soms inconsistent om met de feiten van strafzaken.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl