Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
19-09-2014

Naar een betere communicatie tussen huisarts en ongeneeslijk zieke patiënt

In zijn proefschrift beschrijft huisarts Willemjan Slort de ontwikkeling van een nieuw trainingsprogramma voor huisartsen en huisartsen-in-opleiding met het doel om hun communicatie met ongeneeslijk zieke patiënten te verbeteren. Ook heeft Slort huisartsen en huisartsen-in-opleiding getraind met het nieuwe programma om te testen of ze daardoor beter gingen communiceren en of hun patiënten daar iets positiefs van merkten.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
19-09-2014

Epidemiologie en preventie van Staphylococcus aureus

.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
19-09-2014

De beste docent heeft een hekel aan regeltjes

"Ik wil me zoveel mogelijk onttrekken aan de bureaucratie. We moeten oppassen dat al die regels de zorg voor de patiënt niet hinderen." Deze uitspraken typeren Sonja Zweegman, afdelingshoofd hematologie van VUmc, die vrijdag 19 september haar oratie uitspreekt als hoogleraar hematologie.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
21-09-2014

Onschadelijkmaking van gevaarlijke mensen: better safe than sorry?

Is het strafrecht de beste manier om gevaren te beheersen? Hoe kunnen we risico’s goed inschatten en kunnen we dat überhaupt wel?

Tijd: 15:30-17:00 UUR Locatie: NRC Café, Rokin 65, Amsterdam
22-09-2014

Academisch talent afhankelijk van beoordelaar

Academisch talent wordt overwegend beoordeeld op basis van criteria als ambitie, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van organisatiewetenschapper Pleun van Arensbergen naar wat academisch talent nu precies is en hoe het wordt geselecteerd.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
22-09-2014

Invloed van klimaat en neotektoniek op fluviatiele insnijding en rivierterrasvorming in de Pyreneeën

Kurt Martin Stange bestudeerde de koppeling van oppervlakteprocessen, klimaat en tektoniek, met betrekking tot erosie en sedimenttransport in riviersystemen in de Pyreneeën. Het transversale riviernetwerk van de Pyreneeën bevat diep ingesneden dalen met uitgebreide terrasvlakken in de voorlandbekkens. Resultaten laten een relatief synchrone vorming van de terrasvlakken in de voorlandbekken zien in relatie tot Pleistocene glaciaal-interglaciaal cycli. Als gevolg hiervan zijn belangrijke alluviale terrasvlakken gevormd door dalbodemophoging tijdens maximale gletsjeruitbreiding.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
22-09-2014

Verpleegkundige geeft zelfde recept als arts

Een recept van de verpleegkundige is veilig. Verpleegkundigen schrijven de juiste pillen en doseringen voor en op dezelfde manier als artsen. In de verschillende landen variëren de voorwaarden waaronder zij voorschrijven echter aanzienlijk en in Nederland lopen bevoegdheden en praktijk nog niet met elkaar in de pas, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Marieke Kroezen 22 september promoveert bij VUmc.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
23-09-2014

Symposium Sociaal Ondernemen: Balans tussen passie en poen

Sociale ondernemingen zijn pioniers in het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De firma’s die in staat zijn om succesvol sociaal te ondernemen, hebben een goed evenwicht tussen zakelijkheid en idealen weten te vinden. Maar hoe je dat doet? Deze vraag staat centraal op een symposium dat wordt georganiseerd door VSBfonds, Start Foundation en Amsterdam Center for Enterpreneurship (ACE).

Locatie: Amsterdam, meer informatie volgt
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl