Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
28-05-2015

Wereldbeelden vanuit Abrahams verhaal verschillend

Verhalen over Abraham tonen veel diepere verschillen in wereldbeeld tussen christenen en moslims dan soms wordt voorgesteld door voorstanders van de Abraham-dialoog. George Bristow onderzocht in welke mate christenen en moslims Abraham echt gemeenschappelijk hebben.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
28-05-2015

Gezond door begrijpelijke informatie

Iris van der Heide onderzocht in hoeverre iemands begrip van informatie over gezondheid samenhangt met gezondheid en met persoonskenmerken, zoals leeftijd en sociaaleconomische status. Vooral oudere mensen en mensen met een relatief lage sociaaleconomische status bleken moeite te hebben met het begrijpen van informatie over gezondheid. En juist deze mensen vonden hun gezondheid minder goed dan mensen die minder moeite hadden met het begrijpen van informatie over gezondheid.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
28-05-2015

Spraak coderen met een cochleair implantaat

Bijzonder hoogleraar ‘Spraakcodering en Assistieve Gehoortechnologie’ Paul Govaerts gaat in zijn rede in op de bijzondere meerwaarde van artificiële intelligentie in de ontwikkeling van methoden die het mogelijk maken om de spraakprocessor van het cochleaire implantaat semi-geautomatiseerd af te regelen. Dankzij deze automatisatiecomponent wordt het mogelijk om in de toekomst dergelijke afregelprocedures succesvol in te zetten voor ‘gezondheidszorg-op-afstand’.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
29-05-2015

Sociale cognitie van invloed op schoolprestaties middelbare scholieren

Jeffrey Derks onderzocht bij middelbare scholieren hoe sociaal-cognitieve factoren zich tijdens de adolescentie ontwikkelen en hoe ze samenhangen met andere factoren die belangrijk zijn tijdens de adolescentie. De adolescentie is een periode van ingrijpende lichamelijke, emotionele sociale veranderingen. Derks vond onder andere dat sociaal cognitieve factoren, zoals het herkennen van emoties in de ogen van anderen en het gebruik van empathie in het dagelijks leven, positief samenhangen met schoolprestaties voor de vakken Nederlands en Engels.

Tijd: 09.45 UUR Locatie: Aula
29-05-2015

Auto-immune hepatitis in Nederland

.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
29-05-2015

Ondraaglijk lijden

.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
29-05-2015

Spannend veranderen

Léon de Caluwé heeft in zijn loopbaan, in de rol van onderzoeker, lesgever, organisatieadviseur en schrijver gewerkt aan de professionalisering van organisatieadvies en heeft onderzoek gedaan naar en gereflecteerd op organisatieadvies.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
01-06-2015

Raamwerk om giftigheid metalen voor bodemorganismen te voorspellen

Erkai He onderzocht de giftigheid van metalen voor potwormen door deze bodemdieren bloot te stellen aan nikkel en kobalt. Daarvan werden vervolgens de effecten gemeten. Haar proefschrift geeft een raamwerk voor het voorspellen van de giftigheid van metalen voor bodemorganismen.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl