Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
06-10-2015

De Dienstenrichtlijn in Nederland

De Europese Dienstenrichtlijn moet ervoor zorgen dat een onderneming zijn diensten eenvoudig in een andere lidstaat kan aanbieden, zonder gehinderd te worden door onduidelijke regels of langdurige vergunningsprocedures. In wetenschap en praktijk roept de richtlijn echter veel vragen op. Dit blijkt onder meer uit de prejudiciële vragen die de Raad van State en de Hoge Raad recentelijk hebben gesteld aan het Hof van Justitie. Marleen Botman onderzocht welke verplichtingen precies uit de richtlijn voortvloeien, welke knelpunten er ontstaan bij de tenuitvoerlegging en hoe deze kunnen worden opgelost.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
06-10-2015

Processen die aansturing hart reguleren beïnvloed door onze genen en omgeving

Individuele verschillen in de sympathische en parasympatische aansturing van het hart - de zogenaamde gas- en rempedalen - worden het beste verklaard door genetische invloeden en unieke omgevingsinvloeden. De invloed van genetische factoren kan variëren met de verschillende dagdelen, de verschillende bezigheden en de reacties op situaties in het dagelijks leven. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Melanie Neijts.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
06-10-2015

Berekenen van potentiële energiecurves

.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
07-10-2015

Strategie van havenbedrijven

Havenbedrijven veranderen wereldwijd in steeds meer commercieel opererende organisaties. De snelheid en manier van omvormen verschilt wel sterk per land. Dat is één van de bevindingen van het promotieonderzoek van Larissa van der Lugt.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
07-10-2015

Optische frequentiekam metrologie van infrarode tot en met ultraviolette golflengtes

Tjeerd Pinkert onderzocht de toepassing van frequentiekamlasers. Deze lasers geven pulsen van extreme lichtintensiteit waarmee lichtkleuren (lichtfrequenties) toch extreem nauwkeurig kunnen worden bepaald met behulp van atoomklokken. Spectroscopie aan helium laat zien dat de kwantumelektrodynamicatheorie goed overeenkomt met de metingen, en dat met ons lasersysteem de lichtfrequentie van de absorptiepiek in het heliumatoom zes maal nauwkeuriger kon worden bepaald dan met de huidige theorie mogelijk is. Ook kan ons lasersysteem over een groot bereik aan EUV-kleuren worden gebruikt.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
08-10-2015

De economie van nabijheid

.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
08-10-2015

Bescherming van het peritoneale membraan door actief vitamine D in peritoneale dialyse

.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
08-10-2015

Een lied over bomen en pinguïns

Het onderzoek van Kristof De Bruyn brengt ons weer een klein stapje verder in de zoektocht naar nieuwe fysica. Hij toont aan dat de twee observabelen die we kunnen meten in Bd->J/psi KS en Bs->J/psi Phi ook bij preciezere metingen nog steeds gebruikt kunnen worden om nieuwe fysica op te sporen, en dus in staat zijn om over enkele jaren ook kleine afwijkingen van het Standaardmodel te meten.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl