Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
26-01-2015

Mechanismen van ons lichaam om kanker te voorkomen

De cellen in ons lichaam hebben ingebouwde beschermingsmechanismen om te voorkomen dat ze veranderen in een kankercel. Als bij die mechanismen iets misgaat, kan toch kanker ontstaan. Joanna Kaplon deed bij hier onderzoek naar.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
26-01-2015

Godsdienst versus Politiek ?!

Is het belangrijkste jaar in het eerste decennium van deze eeuw nou 2001: toen de Twin Towers vielen, of 2008: het begin van de financiële crisis?

Tijd: 20:00 UUR Locatie: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda
26-01-2015

Tumult bij de uitgang

Bert Keizer, filosoof en verpleeghuisarts, spreekt over zijn boek 'Tumult bij de uitgang'. Volgens Keizer is de dood als de zon, het lukt ons niet hem recht in het gelaat te zien.

Tijd: 19:30 UUR Locatie: Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, 1861 KS Bergen
28-01-2015

Erfgoed speelt grote rol in constructie van regionale identiteit

Het Ruhrgebied is beroemd om haar industriële erfgoed en het gebied rond Maastricht, Aken en Luik koketteert met de nalatenschappen van keizer Karel de Grote. Tegelijkertijd vangen Arnhem en Nijmegen elkaar de vliegen af als het gaat om het presenteren van Romeins erfgoed en het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Linde Egberts toont met haar onderzoek aan dat ondanks globaliseringsprocessen, de behoefte aan regionale identiteit onverminderd groot is.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
28-01-2015

Verkennen van goede zorg met bewakingstechnologie

.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
29-01-2015

Overstromingsrisico’s van rivieren: lessen uit het verleden

De huidige meanderende rivieren zijn indirect het resultaat van landbouwactiviteiten in het landschap. Nils Broothaerts laat in zijn promotieonderzoek zien hoe rivieren en overstromingsvlaktes reageren op milieuveranderingen, zoals ontbossingen en het intensiveren van landbouwactiviteiten.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
29-01-2015

Nieuwe benaderingen voor dichtheidsfunktionalen

In het proefschrift van André Mirtschink worden nieuwe benaderingen voor dichtheidsfunktionalen afgeleid voor gebruik in de dichtheidsfunktionaaltheorie (DFT). De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van sterke correlatie-effecten zoals te zien bij micro-elektronica op de nanometerschaal of chemische reacties en die alleen maar moeilijk met traditionele dichtheidsfunktionalen te simuleren zijn.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
29-01-2015

Isotopensamenstelling van kalkschelpjes draagt bij aan verfijning klimaatmodellen

Wouter Feldmeijer analyseerde in zijn onderzoek de stabiele isotopensamenstelling van individuele schelpjes van planktonische foraminiferen. Dit zijn eencellige in zeewater zwevende diertjes die een kalkschelpje maken. Met deze individuele metingen kan de variabiliteit van het klimaat op seizoensniveau worden bepaald. Hiermee is de mate van precisie nog verder aangescherpt: in het begin kon men alleen grootschalige klimaatsveranderingen (ijstijden en tussenijstijden) aantonen met diepzeesedimenten, later op schalen van millennia en zelfs eeuwen.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl