Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
28-04-2015

De microvasculatuur en haar rol in de regulering van de bloeddruk en de insulinegevoeligheid

.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
28-04-2015

Genetische risico's neef-nicht paren beter voorspellen

Neef-nicht paren hebben een groter risico op een kind met een genetische afwijking. Dit risico is 2-3% hoger dan voor ouders die geen familie van elkaar zin. In onze samenleving wordt dit risico vaak hoger ingeschat. Marieke Teeuw deed onderzoek naar deze neef-nicht paren die veelal binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap voorkomen.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
28-04-2015

Stereoselectieve synthese van 2-imidazolinen

.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
28-04-2015

Kwestie van vertrouwen: Meer innovatie, meer vertrouwen?

In de debatreeks Kwestie van vertrouwen gaat het over de dagelijkse dilemma’s van personen en organisaties rond integriteit en vertrouwen. Er zijn vijf debatten met verschillende invalshoeken. In dit debat staan bedrijfsleven en organisaties ter discussie.

Tijd: 15:30 UUR Locatie: Vrije Universiteit, Auditorium hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
29-04-2015

Ondergrondse drinkwateropslag zonder gezondheidsrisico’s

Andreas Antoniou onderzocht ondergrondse drinkwateropslag met zo min mogelijk risico op vervuiling van het drinkwater door interactie met bodemdeeltjes. Hiervoor ontwikkelde hij een simulatieprogramma, dat ook kan worden gebruikt voor ontzilt zeewater of regenwaterafvoer. Met een door hem zelfontworpen kolomopstelling onderzocht hij hoe ongewenste mangaanmobilisatie – het vrijkomen van teveel mangaan in het drinkwater – het best kon worden voorkomen. Minder mangaan in het opgeslagen drinkwater betekent namelijk een beter terugwinrendement, waardoor meer opgeslagen water kan worden opgepompt voor gebruik als drinkwater.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
29-04-2015

Imaging neuropsychiatrie bij de ziekte van Parkinson

.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
29-04-2015

Wilsbekwaamheid bij mensen met een dwangstoornis

.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Aula
30-04-2015

Moleculaire classificatie van erfelijke borstkanker

.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl