Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
31-10-2014

Organisatie - Ontologische, epistemologische en ethische perspectieven

Op 31 oktober organiseert de masteropleiding Philosophy of Management and Organizations van de Faculteit der Geesteswetenschappen een symposium over Organisatie - Ontologische, epistemologische en ethische perspectieven

Tijd: 12.15 - 17.00 UUR Locatie: Atrium, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
31-10-2014

Stress van invloed op cognitief functioneren

Gevoelens van stress en depressieve symptomen zijn gerelateerd aan een slechter geheugen, verminderde aandacht en tragere verwerking van informatie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Nicole Korten.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Aula
31-10-2014

Etnische achtergrond kind belangrijk voor effectiviteit leesmethode

Welke methode het beste de ontwikkeling van woordherkenning stimuleert bij kinderen op de Nederlandse basisschool, blijkt anders te zijn voor kinderen met een Nederlandse dan voor kinderen met een ander etnische achtergrond. Dit concludeert Mirjam Snel in haar promotieonderzoek.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Aula
03-11-2014

Opleiding in verloskunde en gynaecologie in Nederland

.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Auditorium
03-11-2014

Wervelfracturen bij geriatrische patiënten

.

Tijd: 15.45 UUR Locatie: Auditorium
03-11-2014

Menswaardige zorg in de laatste levensfase

Ook in de laatste levensfase willen mensen steeds meer hun eigen afwegingen en keuzes maken. Kwaliteit van leven is in deze periode vaak niet gebaat bij eindeloos doorbehandelen. Wat is belangrijk bij het vormgeven van het levenseinde?

Tijd: 19:30 UUR Locatie: Gemini Ziekenhuis, Zuster Kueterzaal, Huisduinerweg 3, Den Helder
04-11-2014

Holocene klimaatvariabiliteit in de Noordelijke zeeën

.

Tijd: 11.45 UUR Locatie: Auditorium
04-11-2014

Laatste Interglaciaal periode vergelijkbaar met toekomstig klimaat

Om mogelijke toekomstige klimaatverandering beter te begrijpen, is het belangrijk om klimaatmodellen te toetsen aan klimatologische omstandigheden uit het geologische verleden die heel anders zijn dan ons huidige klimaat. Het Laatste Interglaciaal is een klimatologisch zeer interessante periode omdat het op meerdere manieren zeer vergelijkbaar is met een mogelijk toekomstig klimaat: hogere temperaturen en een hogere zeespiegel door het deels smelten van onder andere de Groenlandse IJskap. Pepijn Bakker ontdekte dat de invloed van het smelten van de Groenlandse IJskap op de oceaan circulatie beperkt was gedurende het Laatste Interglaciaal en bracht belangrijke mankementen aan het licht in de reactie van klimaatmodellen klimaatverandering op het Zuidelijk Halfrond.

Tijd: 13.45 UUR Locatie: Auditorium
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl