Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
05-05-2016

VU Vrijheidsmaaltijd: Vrijheid en vluchtelingen. Een nuchtere blik.

De Vrijheidsmaaltijd is samen eten op Bevrijdingsdag. De VU biedt een nuchtere blik op een oververhit debat: laat levensbeschouwing verbondenheid verwoorden.

Tijd: 18:00 uur Locatie: De Waalse Kerk | Walenpleintje 157 | 1012 JZ | Amsterdam
09-05-2016

Verfijnen van statistische data op het Web

Het combineren van verschillende datasets op de Web voor het verkrijgen van nuttige informatie vereist een hoge mate van handmatige input. Bijvoorbeeld woonden de Nederlandse schilders tijdens de negentiende eeuw, in grote steden of op het platteland? Momenteel kan elke gebruiker deze vraag beantwoorden door gebruik te maken van Web open data, maar wel alleen pas na het spenderen van uren aan zorgvuldige voorbereiding. Informaticus Albert Meroño Peñuela deed in vijf stappen onderzoek naar automatische voorbereiding van zulke data.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
09-05-2016

Metaalvervuiling leidt niet tot sterkere afname populatie-genetische variatie in minder mobiele soorten

Voor het behoud van biodiversiteit moet ook de genetische diversiteit worden beschermd. Alleen wanneer soorten over voldoende genetische variatie beschikken zijn ze in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. In het proefschrift van Iwona Giska is de hypothese onderzocht dat langdurige blootstelling aan metaalvervuiling leidt tot een afname van de genetische diversiteit van natuurlijke populaties, en dat de mate waarin dat gebeurt afhangt van de mobiliteit van soorten. Immers, bij meer mobiele soorten is sprake van een grotere uitwisseling van genetisch materiaal, waardoor de genetische diversiteit op peil gehouden kan worden.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
09-05-2016

Varia Americana

Varia Americana. In de voetsporen van Abraham Kuyper door de Verenigde Staten. Boekpresentatie en preview

Locatie: De bijeenkomst wordt gehouden in het Auditorium van de VU, op de eerste verdiepeing van het hoofdgebouw aan de De Boelelaan 1105 in Amsterdam.
10-05-2016

Risico op hart- en vaatziekten na Hodgkin lymfoom behandeling

.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
10-05-2016

Theologenruzie van ruim 300 jaar terug kan bijdragen aan actuele dialoog over straf en vergeving

Hoe gaan wij om met conflicten? Die vraagt geldt van burenruzies tot wereldoorlogen. Om conflicten te beslechten, zijn begrippen als overtreding, verantwoordelijkheid en straf van groot belang. Politici, juristen, filosofen en theologen bezinnen zich daarom op de samenhang van deze concepten. Ook in de zeventiende eeuw dacht men hierover na. Vaak gebruikte men toen theologische begrippen zoals zonde, toerekening en schuld, en werd de discussie gevoerd aan de hand van de vraag of de dood van Christus als straf moet worden aangemerkt. Ook toen definieerden de participanten in de theologische debatten de centrale concepten zodanig, dat er sprake was van intern-coherente posities. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Gert van den Brink. Bovendien toont Van den Brink aan dat deze oude discussie relevante inzichten geeft ten aanzien van de huidige dialoog over straf en vergeving.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
10-05-2016

Een langzaam progressief model voor de Ziekte van Parkinson: gedrag, pathologie en proteomica

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl