Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
04-02-2016

Connected Worlds: Vrijheid aan de VU

Filosofie beschrijft, verklaart of rechtvaardigt, terwijl kunst toont. De filosoof kan uitleggen wat vrijheid is of waarom we vrijheid waarderen, de kunstenaar laat de antwoorden op die vragen voelen. Is die tweedeling terecht? Uniek programma met kunstenaars en wetenschappers.

Locatie: Diverse locaties
12-02-2016

Beter inzicht in broeikasgasemissies door nieuw methaan-meetmodel

Ruimteonderzoeker Dinand Schepers ontwikkelde een methode waarmee methaanconcentraties in de atmosfeer door middel van satellietmetingen kunnen worden bepaald. Dit maakt het mogelijk de methaanconcentratie in een bewolkte atmosfeer te meten. Hiermee vergroot Schepers de beschikbaarheid van methaanmetingen, die van groot belang zijn voor klimaatonderzoek en beleidsmakers in het limiteren van klimaatverandering op korte termijn.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
12-02-2016

Mechanismen van leren en geheugen bij gewijzigde communicatie tussen hersencellen

Mariëtte Lenselink onderzocht hoe wijzigingen in communicatie tussen neuronen (hersencellen) het vermogen tot leren en geheugenvorming beïnvloeden. Dit bestudeerde zij in de hippocampus, een hersengebied dat belangrijk is bij bepaalde vormen van leren en geheugen.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
12-02-2016

Depressieve - en angstsymptomen bij Nederlandse patiënten met chronische nierziekte

.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
12-02-2016

VU Onderwijsdag 2016

Jaarlijks organiseert de VU in februari voor haar docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs de VU-Onderwijsdag.

Tijd: 12.00 uur Locatie: Auditorium
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl