Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
05-12-2016

Succesvol fondsenwerven: goed zoeken of de juiste mensen kennen?

Hoe vindt een cultureel centrum, een dierenasiel of een wetenschapper financiering? Hoe zorgen filantropische fondsen dat hun geld naar de beste projecten gaat? In zijn promotieonderzoek heeft Robbert Nicolai van de Velde onderzocht waarom sommige partijen wel, en andere juist geen succes hebben bij het zoeken naar fondsen.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
06-12-2016

Makkelijker zoeken naar nieuwe soorten schadelijke chemicaliën

De grote uitdaging voor het huidige milieuchemisch onderzoek is de toenemende complexiteit van de te analyseren monsters. Dagelijks worden nieuwe chemicaliën ontwikkeld en op de markt gebracht en vele van deze stoffen vinden hun weg naar het milieu. Daarmee wordt het steeds lastiger om te bepalen welke stoffen mogelijk schadelijk zijn.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
06-12-2016

Masteravond

Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen. Ontmoet docenten en studenten tijdens de informatierondes en op de informatiemarkt. Wil je instromen met een HBO Bachelor diploma? Meld je dan (ook) aan voor de specifieke premaster rondes.

Tijd: 17:00 uur Locatie: Hoofdgebouw van de VU
07-12-2016

Haal meer resultaat uit teams door meer ontwikkelruimte te creëren

Hoe meer ruimte er voor teamontwikkeling wordt gemaakt in het verbeteren van de samenwerking binnen het team en met hun omgeving, hoe beter de resultaten van het team zijn. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Karin Derksen.

Tijd: 09.45 uur Locatie: Aula
07-12-2016

Leiderschap en transformatie in de Afrikaanse kerk

Khamadi Joseph Pali onderzocht de rol van transformationeel leiderschap in de vernieuwing van de Nederlandse Hervormde Kerk in Oranje Vrijstaat (Afrika).

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
07-12-2016

Implementeren van niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPT): Perspectieven van patiënten en professionals

.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
07-12-2016

Het kind als componist. Muziekcompositie als sociaal-culturele activiteit op de basisschool

Michel Hogenes beschrijft in zijn promotieonderzoek een aantal studies over de impact van muziek en muziekeducatie op het functioneren en de ontwikkeling van basisschoolleerlingen, waarbij hij de nadruk legt op de invloed van het componeren van muziek als activiteit in de basisschool.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
08-12-2016

Type 1 Diabetes Mellitus en coeliakie

.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl