Home > Nieuws & Pers > Agenda
tot
24-01-2017

Informatie en heterogeniteit in Macro-economie

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
24-01-2017

Moleculair onderzoek naar oogkanker bij kinderen

Een retinoblastoom is een erfelijke vorm van kinderkanker in het netvlies, die wordt veroorzaakt door mutaties in het RB1-gen. Irsan Kooi heeft door middel van zogenoemde 'toegepaste bioinformatica' onderzoek gedaan naar deze vorm van kanker. Kooi had het doel een betere diagnose en behandeling van retinoblastoom en andere aan RB1-gekoppelde kankers te ontwikkelen.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
25-01-2017

Ambulances sneller ter plaatse door toepassen wiskundige methoden

Wiskundige Thije van Barneveld bedacht in zijn promotieonderzoek oplossingen voor het tekort aan nabije ambulances dat ontstaat na oproepen van de dichtstbijzijnde ambulance. Hij doet dit door vrije ambulances proactief te plaatsen.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
25-01-2017

Farmaceutische ontwikkeling, preklinisch onderzoek en klinische toepassing van de bot-targeting therapeutische radiofarmaceutische rhenium-188-HEDP

.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
25-01-2017

Duurzaam watermanagement van de Nijl verbetert Egyptische economie

De bouw van de Grand Ethiopian Renaissance Dam in de Nijl, op de grens van Ethiopië en Egypte, zorgt voor meer welvaart in het stroomgebied. Door daarnaast een systeem van collectieve watergebruiksrechten toe te passen, wordt meer bovenstrooms geïrrigeerd gebied gecreëerd. En dit leidt vervolgens tot een verbetering van de Egyptische economie. Dit concludeert Kahsay Tewodros in zijn onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de verschillende manieren om Nijlwater te verdelen over het Nijl-stroomgebied.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
26-01-2017

The Foreign Body Giant Cell

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
27-01-2017

Hergebruik en delen van electronische gezondheidsgegevens

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
27-01-2017

Onderzoek naar spierzwakte bij nemaline myopathie

Het promotieonderzoek van spierfysioloog Josine de Winter richt zich op het ontrafelen van de ziekteprocessen die leiden tot spierzwakte bij de zeldzame ziekte nemaline myopathie. Dit is een ernstige spierziekte die jaarlijks 1 op de 50.000 levendgeborenen wereldwijd treft, en waarvoor momenteel nog geen therapie bestaat. Dit komt onder andere omdat de oorzaak van spierzwakte bij patiënten met nemaline myopathie niet volledig bekend is. Met het vergrote inzicht naar mechanismen van het ziekteproces heeft zij vervolgens een potentieel medicijn getest om kracht in spiercellen te vergroten.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl