Home > Nieuws & Pers > Nieuws > 2011 > [okt-dec] > Henk Nies benoemd als bijzonder hoogleraar zorg op Zonnehuis-leerstoel
Nieuwsarchief
20-12-2011

Henk Nies benoemd als bijzonder hoogleraar zorg op Zonnehuis-leerstoel

H.L.G.R. (Henk) Nies, voorzitter Raad van Bestuur van Vilans, is op 21 december 2011 benoemd als bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vereniging Het Zonnehuis, VU en Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, sloten deze samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar. Nies volgt M.G. (Martin) Boekholdt op.

Bijzondere opdracht
De leerstoel richt zich op de rol van management van zorgprocessen en op netwerken. De afdeling Organisatiewetenschappen van de VU en het onderzoeksinstituut Work, Care and Welfare onderzoeken hoe ouderen de zorg gebruiken en hoe ouderen die zelf geven.

Ook waardige en betekenisvolle zorg krijgt verdere invulling. In onze samenleving is de zorg erg ingewikkeld ingericht en loopt doorgaans langs vele lijnen. Willen we geïndividualiseerde zorg kunnen bieden dan is het noodzakelijk dat we de zorg via ketens en netwerken opzetten om geïndividualiseerde zorg te kunnen bieden.

De weerbarstigheid van het implementeren van veranderingen is het derde thema waar de leerstoel zich op richt. Hiervoor is een goede vertaling naar de praktijk nodig (inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig).

Kwaliteit en veiligheid
In Nederland is een stevig debat gaande over de vraag of de huidige kwaliteitskaders zich wel richten op waardige zorg. Veiligheidsbeleid is nauw gerelateerd aan dit vraagstuk: zonder een gevoel van veiligheid, is waardige zorg lastig te realiseren. Veiligheid is daarmee een voorwaarde voor waardige zorg.

Deze leerstoel geeft via deze invalshoeken – ketens en netwerken evenals kwaliteit en veiligheid - invulling aan zorg die Het Zonnehuis van groot belang vindt.

Kenniscentrum Vilans werkt al jaren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, ondersteunt zorgorganisaties bij het implementeren van veranderingen en ontwikkelt ketensamenwerking. Samen met professionals zet Vilans cliëntgerichtheid, mentaal welbevinden en informele zorg op de kaart.

Netwerken
Nies heeft uitstekende wetenschappelijke kwaliteiten en veel deskundigheid in het domein van de leerstoel. Ook beschikt hij door zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Vilans over een groot bestuurlijk en inhoudelijk netwerk in Nederland en relevante internationale onderzoekscontacten. Zijn onderzoek kan uitstekend worden ingebed in het onderzoeksinstituut Work, Care en Welfare aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl