Home > Nieuws & Pers > Nieuws > 2012 > [okt-dec] > VU neemt maatregelen om lage scores NSE en Keuzegids te verbeteren
Nieuwsarchief
04-12-2012

VU neemt maatregelen om lage scores NSE en Keuzegids te verbeteren

Het College van Bestuur van de VU heeft het onderwijs voor de komende jaren als hoogste prioriteit aangewezen.

Onderdeel daarvan is het verbeteren van de scores in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De VU scoort niet goed in de jaarlijkse Keuzegids Universiteiten, die mede gebaseerd is op de NSE. In de Keuzegids 2013 staat de VU samen met de UvA op de laatste plaats. Vooral op het gebied van de faciliteiten voor studenten scoort de VU slecht. . De opleidingen Oudheidkunde en Aardwetenschappen scoren zeer goed en de Keuzegids beoordeelt Amsterdam University College van de VU en UvA als een topopleiding. Uit de scores blijkt dat studenten van de VU negatiever oordelen over de voorbereiding op een beroepsloopbaan, de informatievoorziening, toetsing en beoordeling, betrokkenheid van docenten en de huisvesting dan studenten van andere universiteiten.

Sterke groei studentenaantallen
De VU scoort al een aantal jaren relatief laag in de NSE. De belangrijkste reden daarvoor is de snelle groei in studentenaantallen die de VU de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, van 15.777 in 2002 naar 25.063 in 2011. De organisatie en de voorzieningen zijn niet in dit tempo meegegroeid. Het is noodzakelijk om hierin de komende jaren een inhaalslag te maken.
De komende jaren worden ieder jaar drie punten waarop de VU het slechtst scoort in de NSE aangepakt. In 2013 richt deze aanpak zich op de verbetering van toetsing en beoordeling (tijdig bekend maken van studieresultaten), de informatievoorziening en de ICT-voorzieningen op de VU. Dit moet er toe leiden dat de VU in 2015 op deze onderwerpen in de NSE beter scoort. Daarnaast worden binnen de vernieuwing van de bedrijfsvoering zaken verbeterd die bij studenten en medewerkers nu nog tot veel irritatie leiden.

Prestatieafspraken
Het verbeteren van studenttevredenheid is onderdeel van een integrale aanpak. Ook de maatregelen om het bachelor- en masteronderwijs te verbeteren, de investering in professioneel en inspirerend onderwijs en de vernieuwing van de student- en onderwijsondersteuning dragen bij aan een hogere studenttevredenheid. In oktober 2012 ondertekende de VU net als de andere universiteiten de prestatie- en profileringsafspraken met het ministerie van OCW. De afspraken moeten de komende jaren leiden tot een prestatieverhoging bij met name het bacheloronderwijs. Zo is de ambitie van de VU om het aantal studenten dat binnen vier jaar een bachelordiploma haalt, te verhogen van 63% in 2011 naar 75% in 2015. Ook moet het aantal studenten dat het Honours Programma voor excellente studenten volgt, stijgen van 7,6% naar 10%. Op deze manier wil de VU haar studenten goed en uitdagend onderwijs aanbieden.
Voor de verdere versterking van het onderzoek en onderwijs richt de VU zich op zwaartepuntvorming rond de vier instellingsbrede thema’s: Science for Sustainability, Human Health and Life Sciences, Connected World en Professional Services. De prestatieafspraken passen binnen de doelen van het Instellingsplan 2011-2015 en de prioriteit die de VU geeft aan onderwijs. Lex Bouter, Rector Magnificus, zei hierover: “Het kan beter en het moet beter. Dat hebben we in ons Instellingsplan en Instellingsprofiel aangekondigd en daarover heeft Reviewcommissie positief geoordeeld.”

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl