Home > Nieuws & Pers > Nieuws > Persberichten
Persberichten per e-mail ontvangen

Recente persberichten

19-04-2016

Eerste genetische locaties voor geluk gevonden

VU-wetenschappers tonen genetische overlap met depressie aan

Voor het eerst zijn er plekken op het menselijke genoom gevonden die de verschillen in geluksgevoel tussen mensen kunnen verklaren. Dit blijkt uit internationaal grootschalig onderzoek van hoogleraren van de Vrije Universiteit Amsterdam, Meike Bartels (Genetics and Wellbeing) en Philipp Koellinger (Genoeconomis) onder ruim 298 duizend mensen. De onderzoekers vonden drie genetische varianten voor geluk, twee varianten die verschillen in depressieve symptomen verklaren en elf locaties op het humane genoom die verschillen in neuroticisme kunnen verklaren. De genetische varianten voor geluk komen vooral tot uiting in het centrale zenuwstelsel en het bijnier- en alvleeskliersysteem. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics.

09-03-2016

Kieskompas lanceert stemhulp voor Oekraïnereferendum

Op 6 april 2016 kunnen Nederlanders in een referendum stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. Lang niet iedereen weet dat dit referendum wordt gehouden of waar het referendum echt over gaat. Om kiezers te helpen een gefundeerd oordeel te vormen heeft Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, samen met Nederlandse politicologen een Referendum-Kieskompas ontwikkeld. Het Referendum-Kieskompas geeft inzicht in het Oekraïneverdrag, en een persoonlijk stemadvies. Het Referendum-Kieskompas is te raadplegen op kieskompas.nl.

26-02-2016

Alcoholconsumptie bevordert ingrijpen bij noodsituaties in het bijzijn van anderen

Mensen die alcohol hebben gedronken grijpen sneller in bij noodsituaties in het bijzijn van anderen dan wanneer ze niet hebben gedronken. Dit blijkt het uit onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). De resultaten bevestigen deels het bystander effect: als er andere mensen aanwezig waren werd er minder vaak geholpen en vooral ook minder snel geholpen. Maar de deelnemers die relatief meer gedronken hadden kwamen in de nabijheid van anderen sneller tot actie in een noodsituatie.

10-02-2016

Miljoenensubsidie voor tweelingonderzoek en archeologische vondsten

Twee NWO-groot subsidies voor Dorret Boomsma en Nico Roymans

Hoogleraar Biologische Psychologie en tweelingonderzoeker Dorret Boomsma en hoogleraar Archeologie Nico Roymans krijgen beide een NWO-groot subsidie voor vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vandaag bekend gemaakt. Met de subsidies worden de gegevens uit het Nederlands Tweeling Register ontsloten voor wetenschappers en komen de gegevens van archeologische vondsten door particulieren in een online database. Vinod Subramaniam, rector magnificus van de VU: “We zijn buitengewoon trots op Nico en Dorret. Ze verrichten uitmuntend, maatschappelijk relevant onderzoek van wereldniveau. Het is fantastisch dat hun onderzoek verder kan worden gebracht door deze NWO-groot toekenning.”

26-01-2016

DOUBLE DUTCH: fotoportretten van tweelingen op de VU

De Vrije Universiteit Amsterdam opent dinsdag 2 februari 2016 de tentoonstelling DOUBLE DUTCH. Nederlandse tweelingen (eeneiig en twee-eiig) in de leeftijd van 3 tot 93 jaar zijn op bijzondere wijze geportretteerd door fotografen Monique Eller en Bodine Koopmans. De fotoserie is tot stand gekomen in samenwerking met VU-hoogleraar Dorret Boomsma en het Nederlands Tweelingen Register. DOUBLE DUTCH is voor iedereen toegankelijk en te zien tot en met 5 april 2016 in het hoofdgebouw van de VU.

11-01-2016

Internationale bacheloropleiding Philosophy, Politics & Economics aan de VU

Invloedrijke opleiding nu ook in Nederland

De Vrije Universiteit Amsterdam start september 2016 met de interdisciplinaire bacheloropleiding Philosophy, Politics & Economics: PPE. De studenten leren filosofische, politicologische en economische kennis in samenhang toe te passen. De opleiding gaat daarmee uit van de gedachte dat grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, de inrichting van de financiële sector of de vluchtelingencrisis om een breed perspectief vragen. In de Angelsaksische landen is PPE al eeuwen een begrip. De VU is nu de eerste universiteit op het Europese continent die een volledig Engelstalige PPE-bachelor aanbiedt. Met een buitenlands verblijf, stage en extra gastcolleges van topmensen uit de wereld van economie, media, bestuur en politiek, leidt PPE haar studenten op voor leidinggevende posities. De raad van advies van de opleiding bestaat onder andere uit voormalig voorzitter van de Europese Raad en VU-eredoctor Herman Van Rompuy en voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO en VU-alumnus Gerrit Zalm.

04-01-2016

Stichting VU-VUmc gesplitst

Op 1 januari 2016 is de Stichting VU-VUmc gesplitst. De Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum, tot dit moment verbonden in deze gezamenlijke stichting, zijn nu ondergebracht in de Stichting VU respectievelijk de Stichting VUmc. Deze juridische splitsing is een historisch moment in het licht van de jarenlange verbondenheid van VU en VUmc.

27-11-2015

Europese onderzoekers presenteren manieren om plastic soep te bestrijden

Documentaire ‘CleanSea’ gaat 3 december in première

Onderzoekers uit elf EU-lidstaten deden drie jaar lang onderzoek naar het probleem van afval in zee, dat voornamelijk uit plastic bestaat. Zij deden dit samen met onder andere zes bedrijven uit het MKB, een NGO, vissers, afvalcoördinatoren, havens en veel kustplaatsen. Onder leiding van Heather Leslie van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ontwikkelde het onderzoeksteam ‘CleanSea’ nieuwe technieken om de effecten op het zeemilieu te bestuderen. Ook werden beleidsmaatregelen geanalyseerd waarmee Europa de plastic soep kan bestrijden. Op 3 december presenteert het onderzoeksteam in EYE Amsterdam de belangrijkste onderzoeksresultaten en de korte documentaire ‘CleanSea’. Directeur Hans Bruyninckx van het Europees Milieuagentschap geeft een lezing. Pers is van harte uitgenodigd.

24-09-2015

Joint degree voor zes opleidingen bètafaculteiten VU en UvA

De accreditatie van zes opleidingen van de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt omgezet tot joint degree. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft hiertoe positief besloten. Met de omzettingen tot joint degree worden studenten die vanaf volgend studiejaar beginnen aan een van de zes opleidingen, ingeschreven aan zowel VU als UvA. Na afronding van hun opleiding ontvangen zij een diploma van beide universiteiten: een joint degree.

10-09-2015

Groene ziekenhuisomgeving voor gezondere patiënten en bezoekers en voor gezonder personeel

Vier jaar onderzoek naar groene interventies voor een optimaal gezondheidseffect

Klinisch psychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam gaan samen met bureau Natuurvoormensen onderzoek doen naar de effecten van natuurlijk ingerichte, groene omgevingen in en rondom ziekenhuizen op de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers. In eerder onderzoek is aangetoond dat groen een positief effect heeft op de gezondheid. De komende vier jaar gaan de onderzoekers bestuderen hoe groen in en rond ziekenhuizen optimaal kan bijdragen aan de gezondheid. De eerste resultaten worden in mei 2016 verwacht. Nieuws over het onderzoek is te volgen via www.groenegezondeziekenhuizen.nl en het Twitteraccount @GroenGezond.

09-09-2015

Nieuwe ambtsopleiding aan de VU voor Orthodoxe geestelijken

Toevoeging Orthodoxie doet recht aan religieuze diversiteit van Europa

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt vanaf september 2017 een ambtsopleiding aan voor Orthodoxe geestelijken. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een financiële bijdrage toegekend aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. De aanvraag bij het ministerie is mede namens de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland (OKiN) tot stand gekomen. Met deze unieke ambtsopleiding kan Nederland nu ook voor de Orthodoxe gemeenschap geestelijke verzorging bieden zoals in het leger, de gevangenis of zorginstellingen. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACeOT) van de VU. Met de toevoeging van de Orthodoxe tradities huisvest de Faculteit der Godgeleerdheid een breed palet aan levensbeschouwingen dat recht doet aan de religieuze diversiteit van Europa.

26-08-2015

Politiemensen kunnen beter waarnemen dan burgers

Eerder onderzoek vond juist nauwelijks verschillen in waarneming

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Politie in Haarlem blijkt dat leden van zogenaamde observatieteams van de politie veel beter details van drugsdeals waarnemen dan gewone burgers. Tot nu toe was uit rechtspsychologisch onderzoek steeds gebleken dat er tussen burgers en politiemensen nauwelijks verschillen in waarneming bestaan. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Legal and Criminological Psychology. Rechters veronderstellen vaak dat verklaringen van politieagenten betrouwbaarder zijn dan die van gewone ooggetuigen. In rechtszaken hebben die verklaringen dan ook meer waarde. Nu is die veronderstelling wetenschappelijk onderbouwd.

25-08-2015

Rector VU draagt stokje over tijdens Opening Academisch Jaar

Lustrumjaar in teken van de vier profileringsthema’s van de VU

Dinsdag 1 september viert de Vrije Universiteit Amsterdam de start van het nieuwe academisch jaar 2015/2016 en tevens het begin van haar 27e lustrum. De Opening Academisch Jaar (OAJ) staat in het teken van de rectoraatsoverdracht van Frank van der Duyn Schouten aan Vinod Subramaniam. Daarnaast worden de jaarlijkse Onderwijsprijzen uitgereikt en ontvangt de meest talentvolle VU-student van het jaar de StudenTalentprijs. Burgemeester Eberhard van der Laan sluit de middag af met een toespraak. Pers is, na aanmelden, van harte welkom.

27-07-2015

Thuisbevallingen toch onveiliger voor sommige vrouwen

Wonen in armere gebieden is bepalende factor

Bij vrouwen die in armere regio’s en wijken in Nederland wonen, overlijden meer kinderen bij de geboorte wanneer de vrouw thuis bevalt in plaats van in het ziekenhuis. Dat is de conclusie van een nieuwe studie door economen Reyn van Ewijk (Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Mainz), Meltem Daysal en Mircea Trandafir (beide University of Southern Denmark), die hiervoor de gegevens gebruikten van 356.412 vrouwen die tussen 2000 en 2008 in Nederland bevielen. Een belangrijke implicatie van het onderzoek is dat thuisbevallingen voor sommige groepen vrouwen wel, maar voor andere niet veilig kunnen zijn.

03-07-2015

Films kijken op het dak van de VU

On the Roof Film Festival vanaf 31augustus 2015

De Vrije Universiteit Amsterdam opent van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september haar dak exclusief voor de vierde editie van het On the Roof Film Festival. Vijf avonden lang worden de nieuwste films uit de wereldcinema vertoond in de open lucht, met uitzicht op de stad Amsterdam. De films zijn geselecteerd uit het programma van World Cinema Amsterdam (14 t/m 23 augustus) bij het voor de universiteit toepasselijke thema ‘zelfontwikkeling’. Schrijfster Niña Weijers (Vrije Schrijver 2015-2016 aan de VU) ontvangt voorafgaand aan elke film een gast voor een voorgesprek.

02-07-2015

VU reikt eredoctoraten uit aan Herman van Rompuy, Fons Orie en Herta Flor

Erkenning voor hun onderscheidende bijdrage aan maatschappij en wetenschap

De Vrije Universiteit Amsterdam reikt tijdens de Dies Natalis op 20 oktober 2015 drie eredoctoraten uit aan respectievelijk oud-politicus Herman van Rompuy, rechter Fons Orie en neuropsycholoog Herta Flor. Zij geven ieder voor zich blijk van grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en belichamen waar de VU voor staat. De VU heeft sinds 1930 aan 72 personen een eredoctoraat toegekend, onder wie Martin Luther King jr., Rem Koolhaas en Hendrik Colijn. Al deze eredoctoren van de VU geven op veelkleurige wijze uitdrukking aan het maatschappelijke profiel van de VU.

 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl