Home > Nieuws & Pers > Pers > Persberichten
Persberichten per e-mail ontvangen

Recente persberichten

11-12-14

“Onderliggende machtsverdeling belangrijk aspect van ongelijkheid”

Hoogleraar Henk Overbeek neemt afscheid van de VU

De scheve inkomensverdeling tussen en binnen landen is geen oorzaak van maatschappelijke ongelijkheid, maar is er een gevolg van. De diepere oorzaak van sociale ongelijkheid is de onderliggende machtsverdeling. Dat betoogt Henk Overbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in zijn afscheidsrede op 19 december. Met deze uitspraken verbreedt Overbeek de discussie over ongelijkheid, die nu vooral over inkomensverdeling gaat, en over de meestal voorgestelde oplossing: herverdeling via belastingen. “Die opvatting is echt te smal,” vindt Overbeek. “De onderliggende machtsverhoudingen zijn een belangrijk aspect van ongelijkheid.”

11-12-14

Tekst met metaforen heeft niet automatisch invloed op gedachtegang lezer

Bevindingen gaan in tegen eerder gepubliceerd onderzoek

Hebben verschillende metaforen in een tekst over misdaad invloed op hoe streng lezers denken over maatregelen tegen misdaad? In tegenstelling tot eerder onderzoek hebben wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam aangetoond dat dit niet per se het geval is. Het vergelijken van misdaad met een beest of een virus blijkt de gedachtegang van de lezer niet automatisch op verschillende wijzen te beïnvloeden. Dit roept vragen op over de geldigheid van de eerder gevonden resultaten door psychologen in Stanford. De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

09-12-14

Gen dat rookgedrag beïnvloedt zorgt ook voor hoger lichaamsgewicht niet-rokers

Een gen dat tot nu toe altijd in verband werd gebracht met rookgedrag blijkt sterk samen te hangen met lichaamsgewicht en Body Mass Index (BMI) van niet-rokers. Dat blijkt uit onderzoek van een groot internationaal consortium, waar ook het Nederlands Tweelingen Register (NTR) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) aan deelneemt.

03-12-14

VU wint Lloyds prijs voor Deltaplan New York

Deltaplan biedt mogelijkheden voor Nederlandse watersector

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft samen met de instituten MIT en de Universiteit van Princeton de prestigieuze ‘Lloyd's Science of Risk Prize’ gewonnen. De prijs wordt toegekend aan een artikel in het tijdschrift Science, waarin de wetenschappers onder leiding van hoogleraar Risk insurance and water Management, Jeroen Aerts, een nieuw Deltaplan voor New York beschrijven dat de stad moet beschermen tegen zware orkanen en stormen. Het plan voorziet ook in de bescherming tegen extreme toekomstscenario’s, zoals zeespiegelstijging van een meter, zwaardere stormen en een bevolkingsgroei van één miljoen meer mensen in kwetsbare gebieden.

28-11-14

Samenwerking in zorgnetwerk ouderen nog moeizaam

De hervormingen in de langdurige zorg vragen om meer samenwerking tussen de thuiszorg en mantelzorgers in het zorgnetwerk van thuiswonende ouderen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en VU Medisch Centrum blijkt dat die samenwerking voor thuiszorgorganisaties nog lang niet altijd vanzelfsprekend is. De zorgorganisaties benadrukken wel het belang van samenwerken. VU-hoogleraar Informele Zorg Marjolein Broese van Groenou: “Samenwerken vraagt van thuiszorgorganisaties veel tijd, geld en aandacht voor de ontwikkeling van samenwerkrelaties, terwijl de effectiviteit en duurzaamheid ervan onzeker is.” De VU en VUmc onderzochten bij zes thuiszorgorganisaties in de regio Amsterdam de samenwerking tussen mantelzorgers, thuiszorg-, mantelzorg-, en vrijwilligersorganisaties, zowel in beleidsstukken als in de praktijk.

24-11-14

Meer begrip van ziektes met nieuwe DNA-onderzoekstechniek

Techniek biedt mogelijkheid om biosensoren te ontwikkelen

Biofysici van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee DNA-moleculen met behulp van ultrasoon geluid op een gecontroleerde manier gemeten en gemanipuleerd kunnen worden. De techniek biedt belangrijke mogelijkheden voor toepassing in biofysisch onderzoek en de gezondheidszorg. Zo zou gebruik in biosensoren kunnen zorgen voor een snellere opsporing van virussen als hiv of ebola. Het onderzoek is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Methods.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl