Home > Nieuws & Pers > Pers > Persberichten
Persberichten per e-mail ontvangen

Recente persberichten

23-10-14

VU ontwikkelt concreet stappenplan tegen pesten op de werkvloer

Niet straffen, maar gewenste prestaties belonen

Op 30 oktober presenteert het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit Amsterdam een model om pesten op de werkvloer aan te pakken: het seminar ‘Pesten op het werk’. ADRIBA is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met gedragsverandering in organisaties. Het model bevat een concreet stappenplan dat gebaseerd is op principes uit de gedragstherapie: gewenst gedrag belonen, in plaats van ongewenst gedrag afstraffen. Het seminar waarop het model wordt gepresenteerd is een samenwerking van de VU, de Stichting Pesten op de Werkvloer en advocatenkantoor RWV Advocaten. Pers is van harte welkom.

23-10-14

“IS zoekt zondebok om strijd mee aan te gaan”

Hans Achterhuis houdt Girard Lezing over aantrekkingskracht geweld IS

De filosoof René Girard verklaart het ontstaan van geweld niet uit de strijd om schaarse middelen maar uit kopieergedrag. We kopiëren voortdurend wensen en verlangens van anderen terwijl we denken dat deze geheel van onszelf zijn. Als het niet lukt deze wensen te realiseren wijzen we een zondebok aan om de strijd mee aan te binden. Voormalig denker des vaderlands Hans Achterhuis past deze analyse toe op de terreur van IS en de (militaire) reacties die hierop volgen. Hij spreekt tijdens zijn Girard Lezing aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 14 november over de terreurdreiging van IS.

21-10-14

El Niño van grote invloed op mondiaal overstromingsrisico

Implicaties voor verbeteren risicomanagement bij natuurrampen

Het natuurverschijnsel El Niño-Southern Oscillation (ENSO) heeft een sterke invloed op de economische en maatschappelijke impact van rivieroverstromingen in grote delen van de wereld. Dat blijkt uit onderzoek van Philip Ward van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam en collega’s in Nederland, de Verenigde Staten en Finland dat gisteren is gepubliceerd in PNAS. ENSO is een natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij grote veranderingen optreden in de temperatuur van het water in de tropische Grote Oceaan. El Niño en La Niña, de twee extremen van ENSO, kunnen zorgen voor extreme weersomstandigheden zoals orkanen, overstromingen en extreme droogte.

16-10-14

VU-hoogleraar Informatica Andy Tanenbaum na 43 jaar met emeritaat

“Toen ik september 1971 als universitair docent op de afdeling Wiskunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam begon, bestond informatica niet. Op dat moment was er één voltijdse hoogleraar, één deeltijd hoogleraar en geen enkele student. Inmiddels is Informatica uitgegroeid tot een aparte afdeling met honderden medewerkers, waar duizenden studenten zijn opgeleid en honderden jonge onderzoekers zijn gepromoveerd”. Hoogleraar Informatica Andy Tanenbaum blikt in zijn afscheidsrede donderdag 23 oktober 2014 terug op de geschiedenis van het vakgebied en van de afdeling Informatica aan de VU.

02-10-14

VU geeft toekomstige leiders financiële sector lesje in nederigheid

Cultuurverandering door toepassing behavioral finance

De financiële sector wil integer en onafhankelijk zijn, maar heeft te maken met maatschappelijke onvrede over de bonuscultuur en de verkoop van onbegrijpelijke producten. Hoe kan de financiële sector het vertrouwen van de samenleving terugkrijgen? De financiële sector is het erover eens: er is een cultuurverandering nodig. De Vrije Universiteit Amsterdam helpt die cultuurverandering teweeg te brengen.

01-10-14

Waterschappen kiezen voor Kieskompas

Kieskompas maakt een online stemhulp voor 22 waterschappen voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, en André Krouwel, directeur van Kieskompas van de Vrije Universiteit Amsterdam, ondertekenden maandag 29 september 2014 de samenwerkingsovereenkomst.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl