Home > Nieuws & Pers > Pers > Persberichten
Persberichten per e-mail ontvangen

Recente persberichten

29-08-14

Voorzitter VNO-NCW Hans de Boer opent academisch jaar VU

‘Vertrouwen geven’ nieuwe jaarthema

Maandag 1 september opent de Vrije Universiteit Amsterdam het academisch jaar 2014/2015 met als jaarthema Vertrouwen geven. Hebben universiteiten voldoende meerwaarde als opleider, kennisontwikkelaar en multiculturele integratiefabriek? Die vragen stelt Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, in zijn opening aan de orde. Jaap Winter, voorzitter van het College van Bestuur van de VU, gaat in op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen van de VU. Pers is van harte welkom.

25-08-14

Maatschappelijke veiligheid niet alleen maar negatief

Nieuw boek laat positieve aspecten veiligheid en criminaliteit zien

Mensen denken vaak negatief over veiligheid in de maatschappij. Ze associëren het met criminaliteit, repressie, straf en angst. Je kunt echter ook in positieve termen over veiligheid praten: denk aan vertrouwen, zorg, verbondenheid en geborgenheid. In het boek Positive Criminology behandelen criminoloog Marc Schuilenburg en bestuurskundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit Amsterdam met Brenda Oude Breuil van de Universiteit Utrecht deze alternatieve benadering van veiligheid: de positieve invulling.

11-08-14

Bestuurders woningcorporaties krijgen te veel ruimte

Omgeving corporaties bevordert falend leiderschap

De incidenten in de woningcorporatiesector van de afgelopen jaren zijn niet alleen het gevolg van falend leiderschap van bestuurders, maar ook de politiek, toezichthouders en belangenorganisaties bevorderden het falen. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en de Vrije Universiteit Amsterdam. “Zonnekoningengedrag van bestuurders alleen is een te simpele verklaring, bestuurders hebben jarenlang te veel ruimte gekregen.” De uitkomsten van het onderzoek lopen vooruit op het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, waarvan de openbare verhoren onlangs afgesloten zijn.

11-08-14

Sterke afname savannebranden in Afrika door omzetting in landbouwgrond

Jaarlijkse vermindering van 6,3 miljoen hectare

Aard- en klimaatwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam ontdekten dat het aantal savannebranden in Afrika het afgelopen decennium sterk is afgenomen doordat savanne omgevormd is tot landbouwgrond. Hun bevindingen zijn 10 augustus gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change.

14-07-14

VU-natuurkundigen ontrafelen rol kwantummechanica in fotosynthese

Bevindingen dragen bij aan verbetering zonnecellen als duurzame energiebron

Natuurkundigen van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben ontdekt op welke manier planten kwantummechanica inzetten tijdens de fotosynthese – het proces waarin zonlicht koolstofdioxide omzet in energie. Hun bevindingen dragen bij aan de verbetering van zonnecellen en zijn 13 juli verschenen in Nature Physics.

04-07-14

VU subsidieert valorisatie alfa en gammaonderzoek

Terroristenlijsten, religieus bekeerden, pesten en suïcidepreventie

3 juli maakte rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Frank van der Duyn Schouten de drie gehonoreerde voorstellen bekend van de valorisatiesubsidie alfa en gamma. Daarnaast heeft één voorstel subsidie gekregen voor een extra haalbaarheidsonderzoek. Technology Transfer Office VU & VUmc (TTO) stelde € 60.000,- beschikbaar voor pilotprojecten die als voorbeeld kunnen dienen voor alfa-en gammavalorisatie. Er was veel belangstelling voor de subsidie, de kwaliteit van de inzendingen was hoog. Alle ingediende voorstellen zijn de moeite waard om verder te verkennen. Met de subsidie wil de VU stimuleren dat kennis die ontwikkeld is binnen de universiteit, wordt ingezet om maatschappelijke en economische waarde te creëren en daarmee anderen te inspireren deze stap ook te maken.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl