Home > Nieuws & Pers > Pers > Persberichten
Persberichten per e-mail ontvangen

Recente persberichten

19-09-14

Windmolens veroorzaken lagere woningprijzen

Bewoners zijn over het algemeen niet blij met windmolens nabij hun woning: ze zouden zorgen voor horizonvervuiling, een hinderlijke slagschaduw en geluidsoverlast. Als gevolg van het Energieakkoord komen er in Nederland nog zo’n 1.300 molens bij. Huiseigenaren zijn bezorgd dat de waarde van hun woning daalt door windmolens. Dit is nu wetenschappelijk onderbouwd. Uit recent onderzoek van economen Martijn Dröes van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam en Hans Koster van de VU blijkt dat de plaatsing van een windmolen binnen een straal van twee kilometer van de woning zorgt voor een lagere woningprijs. Zelfs twee tot drie jaar voordat de windmolen wordt gebouwd zijn er al dalingen in de woningprijzen te zien. Grotere windmolens zorgen voor een extra daling in woningprijzen: het effect kan dan dubbel zo groot worden. Per woning is het gemiddelde verlies tussen de 3.500 en 5.600 euro.

19-09-14

Informatici VU leveren meest betrouwbare besturingssysteem

Andrew S. Tanenbaum ontwikkelde systeem dat niet kan crashen

Prominent wetenschapper en wereldwijd bekend informaticus Andrew S. Tanenbaum van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde met zijn onderzoeksgroep een besturingssysteem dat zichzelf kan herstellen als een fout optreedt en dat moeilijk te hacken is. Het systeem, MINIX 3.3.0, bestaat uit slechts 12.700 regels programmeercode, wat piepklein is vergeleken met de miljoenen regels code in de meest gebruikte besturingssystemen. Veilige besturingssystemen zijn van groot maatschappelijk belang omdat ze nodig zijn om kritische systemen zoals die van ziekenhuizen, kernreactors, banken en vliegvelden te laten draaien. Deze systemen moeten 24 uur per dag operationeel zijn en zonder problemen blijven draaien, zelfs als het systeem een upgrade krijgt. Tanenbaum ontwikkelde een gratis en ‘open-source’ besturingssysteem dat aan deze voorwaarden voldoet.

15-09-14

Moessonklimaat blijkt 15 miljoen jaar ouder

Hoge concentratie koolstofdioxide in atmosfeer is oorzaak

Aard- en klimaatwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben in een mondiaal onderzoeksconsortium ontdekt dat het moessonklimaat zo'n 15 miljoen jaar eerder is ontstaan dan tot op heden gedacht. Hun bevindingen zijn 14 september gepubliceerd in Nature.

29-08-14

Voorzitter VNO-NCW Hans de Boer opent academisch jaar VU

‘Vertrouwen geven’ nieuwe jaarthema

Maandag 1 september opent de Vrije Universiteit Amsterdam het academisch jaar 2014/2015 met als jaarthema Vertrouwen geven. Hebben universiteiten voldoende meerwaarde als opleider, kennisontwikkelaar en multiculturele integratiefabriek? Die vragen stelt Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, in zijn opening aan de orde. Jaap Winter, voorzitter van het College van Bestuur van de VU, gaat in op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen van de VU. Pers is van harte welkom.

25-08-14

Maatschappelijke veiligheid niet alleen maar negatief

Nieuw boek laat positieve aspecten veiligheid en criminaliteit zien

Mensen denken vaak negatief over veiligheid in de maatschappij. Ze associëren het met criminaliteit, repressie, straf en angst. Je kunt echter ook in positieve termen over veiligheid praten: denk aan vertrouwen, zorg, verbondenheid en geborgenheid. In het boek Positive Criminology behandelen criminoloog Marc Schuilenburg en bestuurskundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit Amsterdam met Brenda Oude Breuil van de Universiteit Utrecht deze alternatieve benadering van veiligheid: de positieve invulling.

11-08-14

Bestuurders woningcorporaties krijgen te veel ruimte

Omgeving corporaties bevordert falend leiderschap

De incidenten in de woningcorporatiesector van de afgelopen jaren zijn niet alleen het gevolg van falend leiderschap van bestuurders, maar ook de politiek, toezichthouders en belangenorganisaties bevorderden het falen. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en de Vrije Universiteit Amsterdam. “Zonnekoningengedrag van bestuurders alleen is een te simpele verklaring, bestuurders hebben jarenlang te veel ruimte gekregen.” De uitkomsten van het onderzoek lopen vooruit op het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, waarvan de openbare verhoren onlangs afgesloten zijn.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl