Home > Nieuws & Pers > Pers > Persberichten
Persberichten per e-mail ontvangen

Recente persberichten

22-01-15

Nieuwe genen ontdekt die de hersenstructuur beïnvloeden

Een internationaal team van wetenschappers, waaronder onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft vijf nieuwe genetische varianten ontdekt die van invloed zijn op de anatomie van het brein. Zij publiceren hierover in de nieuwste uitgave van het tijdschrift Nature. Het onderzoek werd uitgevoerd in een samenwerkingsverband van bijna 300 wetenschappers verbonden aan 193 instituten wereldwijd. De VU werd in deze groep onderzoekers vertegenwoordigd door hoogleraren Dorret Boomsma en Eco de Geus, en MRI-onderzoekers Anouk den Braber en Dennis van ’t Ent, verbonden aan het Nederlands tweelingen Register (NTR) in Amsterdam.

16-01-15

Veel Nederlanders geloven nog, alleen niet in God

Grootschalig onderzoek naar spiritualiteit en religie in Nederland

Kieskompas, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft in opdracht van dagblad Trouw een grootschalig onderzoek naar spiritualiteit en religie in Nederland verricht. Uit het onderzoek blijkt dat nog slechts 16,6% gelooft in God, terwijl veel Nederlanders een eigen spirituele wereld met nieuwe geloofsvoorstellingen hebben ontwikkeld. Zo gelooft iets meer dan een kwart van de Nederlanders (26,6%) in het bestaan van een hogere macht of kracht en ziet meer dan 40% zich als een spiritueel mens. De eerste resultaten van het onderzoek zijn vandaag en morgen te lezen in dagblad Trouw.

12-01-15

VU-wetenschapper promoveert twee keer op één dag

Proefschriften overlappen niet, maar versterken elkaar wel

Econometrie en criminologie zijn twee onderzoeksgebieden die op het oog weinig met elkaar te maken hebben. Toch promoveert Geert Mesters op één dag, 16 januari, aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Essays on Nonlinear Panel Time Series Models’ én op het proefschrift ‘Disentangling Criminal Careers for Disadvantaged Youths’. Inhoudelijk overlappen de proefschriften niet met elkaar, maar ze versterken elkaar wel. “Econometrische methoden zijn noodzakelijk als je de gegevens die worden verzameld in de criminologie goed wil interpreteren,” aldus Mesters.

11-12-14

“Onderliggende machtsverdeling belangrijk aspect van ongelijkheid”

Hoogleraar Henk Overbeek neemt afscheid van de VU

De scheve inkomensverdeling tussen en binnen landen is geen oorzaak van maatschappelijke ongelijkheid, maar is er een gevolg van. De diepere oorzaak van sociale ongelijkheid is de onderliggende machtsverdeling. Dat betoogt Henk Overbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in zijn afscheidsrede op 19 december. Met deze uitspraken verbreedt Overbeek de discussie over ongelijkheid, die nu vooral over inkomensverdeling gaat, en over de meestal voorgestelde oplossing: herverdeling via belastingen. “Die opvatting is echt te smal,” vindt Overbeek. “De onderliggende machtsverhoudingen zijn een belangrijk aspect van ongelijkheid.”

11-12-14

Tekst met metaforen heeft niet automatisch invloed op gedachtegang lezer

Bevindingen gaan in tegen eerder gepubliceerd onderzoek

Hebben verschillende metaforen in een tekst over misdaad invloed op hoe streng lezers denken over maatregelen tegen misdaad? In tegenstelling tot eerder onderzoek hebben wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam aangetoond dat dit niet per se het geval is. Het vergelijken van misdaad met een beest of een virus blijkt de gedachtegang van de lezer niet automatisch op verschillende wijzen te beïnvloeden. Dit roept vragen op over de geldigheid van de eerder gevonden resultaten door psychologen in Stanford. De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

09-12-14

Gen dat rookgedrag beïnvloedt zorgt ook voor hoger lichaamsgewicht niet-rokers

Een gen dat tot nu toe altijd in verband werd gebracht met rookgedrag blijkt sterk samen te hangen met lichaamsgewicht en Body Mass Index (BMI) van niet-rokers. Dat blijkt uit onderzoek van een groot internationaal consortium, waar ook het Nederlands Tweelingen Register (NTR) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) aan deelneemt.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl