Home > Nieuws & Pers > Pers > Persberichten
Persberichten per e-mail ontvangen

Recente persberichten

24-09-15

Joint degree voor zes opleidingen bètafaculteiten VU en UvA

De accreditatie van zes opleidingen van de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt omgezet tot joint degree. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft hiertoe positief besloten. Met de omzettingen tot joint degree worden studenten die vanaf volgend studiejaar beginnen aan een van de zes opleidingen, ingeschreven aan zowel VU als UvA. Na afronding van hun opleiding ontvangen zij een diploma van beide universiteiten: een joint degree.

10-09-15

Groene ziekenhuisomgeving voor gezondere patiënten en bezoekers en voor gezonder personeel

Vier jaar onderzoek naar groene interventies voor een optimaal gezondheidseffect

Klinisch psychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam gaan samen met bureau Natuurvoormensen onderzoek doen naar de effecten van natuurlijk ingerichte, groene omgevingen in en rondom ziekenhuizen op de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers. In eerder onderzoek is aangetoond dat groen een positief effect heeft op de gezondheid. De komende vier jaar gaan de onderzoekers bestuderen hoe groen in en rond ziekenhuizen optimaal kan bijdragen aan de gezondheid. De eerste resultaten worden in mei 2016 verwacht. Nieuws over het onderzoek is te volgen via www.groenegezondeziekenhuizen.nl en het Twitteraccount @GroenGezond.

09-09-15

Nieuwe ambtsopleiding aan de VU voor Orthodoxe geestelijken

Toevoeging Orthodoxie doet recht aan religieuze diversiteit van Europa

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt vanaf september 2017 een ambtsopleiding aan voor Orthodoxe geestelijken. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een financiële bijdrage toegekend aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. De aanvraag bij het ministerie is mede namens de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland (OKiN) tot stand gekomen. Met deze unieke ambtsopleiding kan Nederland nu ook voor de Orthodoxe gemeenschap geestelijke verzorging bieden zoals in het leger, de gevangenis of zorginstellingen. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACeOT) van de VU. Met de toevoeging van de Orthodoxe tradities huisvest de Faculteit der Godgeleerdheid een breed palet aan levensbeschouwingen dat recht doet aan de religieuze diversiteit van Europa.

26-08-15

Politiemensen kunnen beter waarnemen dan burgers

Eerder onderzoek vond juist nauwelijks verschillen in waarneming

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Politie in Haarlem blijkt dat leden van zogenaamde observatieteams van de politie veel beter details van drugsdeals waarnemen dan gewone burgers. Tot nu toe was uit rechtspsychologisch onderzoek steeds gebleken dat er tussen burgers en politiemensen nauwelijks verschillen in waarneming bestaan. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Legal and Criminological Psychology. Rechters veronderstellen vaak dat verklaringen van politieagenten betrouwbaarder zijn dan die van gewone ooggetuigen. In rechtszaken hebben die verklaringen dan ook meer waarde. Nu is die veronderstelling wetenschappelijk onderbouwd.

25-08-15

Rector VU draagt stokje over tijdens Opening Academisch Jaar

Lustrumjaar in teken van de vier profileringsthema’s van de VU

Dinsdag 1 september viert de Vrije Universiteit Amsterdam de start van het nieuwe academisch jaar 2015/2016 en tevens het begin van haar 27e lustrum. De Opening Academisch Jaar (OAJ) staat in het teken van de rectoraatsoverdracht van Frank van der Duyn Schouten aan Vinod Subramaniam. Daarnaast worden de jaarlijkse Onderwijsprijzen uitgereikt en ontvangt de meest talentvolle VU-student van het jaar de StudenTalentprijs. Burgemeester Eberhard van der Laan sluit de middag af met een toespraak. Pers is, na aanmelden, van harte welkom.

27-07-15

Thuisbevallingen toch onveiliger voor sommige vrouwen

Wonen in armere gebieden is bepalende factor

Bij vrouwen die in armere regio’s en wijken in Nederland wonen, overlijden meer kinderen bij de geboorte wanneer de vrouw thuis bevalt in plaats van in het ziekenhuis. Dat is de conclusie van een nieuwe studie door economen Reyn van Ewijk (Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Mainz), Meltem Daysal en Mircea Trandafir (beide University of Southern Denmark), die hiervoor de gegevens gebruikten van 356.412 vrouwen die tussen 2000 en 2008 in Nederland bevielen. Een belangrijke implicatie van het onderzoek is dat thuisbevallingen voor sommige groepen vrouwen wel, maar voor andere niet veilig kunnen zijn.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Sociale Media

spamfuik@vu.nl