Home > Nieuws & Pers > Events

Evenementen over wetenschap en samenleving

Met debatten, bijeenkomsten en andere publieksevenementen verbindt de VU kennis en ervaring aan concrete, maatschappelijke vraagstukken. Denk aan een filosofische blik op de actualiteit. Ontdekkingen uit het verleden. Politieke invalshoeken. Dromen over de toekomst. Met ideële projecten worden concrete vraagstukken uit de samenleving verder gebracht. De evenementen worden gerealiseerd door de afdeling Maatschappelijke Profilering van de VU. Verruim je blik en doe mee aan deze activiteiten.

De VUvereniging is een maatschappelijk netwerk voor iedereen die een band heeft met de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum en zich betrokken voelt bij de activiteiten die we ontplooien. De regionale debatten van VUvereniging staan op de website van VUvereniging.


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl