Home > Nieuws & Pers > Public Science > Naamswijziging

Naamswijziging VU Connected

Graag informeren wij u over de naamswijziging van VU Connected.

VU Connected is per 1 april jl. geïntegreerd in Communicatie & Marketing van de VU. De interessante programma’s en evenementen die u van ons gewend bent vinden hiermee een stabiele plek in een uitstekende organisatie met een wijdvertakt netwerk. U zult onze evenementen voortaan in de agenda van de VU terugvinden en op de VU website. De naam VU Connected komt hiermee te vervallen.

Een belangrijke reden voor deze wijziging is dat we als VU en VUmc willen blijven investeren in programma’s op het snijvlak van wetenschap en samenleving. De doelstelling blijft om kennis te delen met de samenleving en kennis te verwerven uit diezelfde gemeenschap. Zo willen VU-VUmc bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en mede de samenleving van de toekomst vormgeven. Naast VU-VUmc is de VU-Vereniging opdrachtgever op het gebied van maatschappelijke programma’s.

Naast het volledige programma-aanbod vindt u op onze webpagina's informatie over de VU-Vereniging en contactinformatie van de afdeling Maatschappelijke Profilering die zorgdraagt voor de uitvoering van onze evenementen. 
 

We hopen u duurzaam te kunnen blijven interesseren voor onze programma’s.

BUTTON - naar onze programma's

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
ga naar het jaarthemaDe Vrije SchrijverItems over duurzaamheidItems over economieItems over GezondheidItems over Samen Leven

spamfuik@vu.nl