Europese structuurfondsen

Over structuurfondsen

Europa stelt geld beschikbaar aan de lidstaten ter ondersteuning van het Europese structuurbeleid. Nederland ontvangt in de periode 2007-2013 1,907 miljard euro uit de Europese Structuurfondsen. Nederland verdubbelt het bedrag van de EU tot bijna 4 miljard euro via private en publieke cofinanciering.

De structuurfondsen zijn bedoeld als aanvulling op het regionale beleid van Nederland. Nederland is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het structuurbeleid. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van dit beleid in Nederland.

Structuurfondsen subsidies

Uit de structuurfondsen worden drie grote programma’s gefinancierd:

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Dit programma is gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van Europese burgers

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Dit zijn programma’s gericht op de economische ontwikkeling van vier Nederlandse regio’s:

Noord-Nederland; Oost-Nederland; Zuid-Nederland; West-Nederland

INTERREG
Het Interreg programma (formeel ook gefinancierd uit EFRO middelen) biedt mogelijkheden voor grensoverschrijvende samenwerking. Nederland neemt deel aan de volgende programma’s: 

Duitsland-Nederland; Maas-Rijn; Vlaanderen-Nederland; Noodzee Regio; NoordWest Europa; Interregionale Samenwerking (Interreg C)

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl