Home > Onderzoek > Subsidies & Fondsen

Subsidies & Fondsen


Wetenschappelijk onderzoek is steeds meer afhankelijk van externe financiering. Verschillende organisaties en instellingen subsidiĆ«ren of financieren wetenschappelijk onderzoek. Deze internetpagina's geven informatie over deze instanties en de regelingen die ze bieden, ingedeeld op nationale, Europese en internationale subsidieregelingen en fondsen. Voor het Europese 7e Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (KP7) is een aparte pagina ingeruimd.

De subsidiedesk helpt de weg te vinden in het woud van regelingen en fondsen die voor onderzoeksfinanciering beschikbaar zijn. De onderzoekers hoeven deze weg niet zelf te bewandelen. De VU biedt ondersteuning bij het zoeken naar en aanvragen van onderzoekssubsidies en bij de implementatie van subsidieprojecten.

Studenten die informatie zoeken over beurzen en fondsen voor studie, stage of congresbezoek in het buitenland kunnen terecht op de beurzenpagina van bureau internationalisering.

English

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl