4.6 miljard jaar oud; elke dag actueel

Tijdens de studie Aardwetenschappen leer je te doorgronden hoe de aarde ‘werkt’. Je leert over gebergten en gesteente, fossielen en mineralen, ijskappen, rivieren en de oceaan. Als student Aardwetenschappen ga je met de natuurwetenschappelijke aspecten van de aarde aan de slag.  Tijdens college en practicum, maar vooral buiten bij excursie en veldwerk.

Aardwetenschappen is een verzamelnaam van geologie, fysische geografie en geo-milieuwetenschappen. De aarde is het bindende element tussen de richtingen.   

Je houdt je straks bezig met vragen als: Lopen we kans op een zware aardbeving in Nederland? Klimaatverandering: wordt het ooit nog koud genoeg voor een Elfstedentocht? Hoe lang is er nog schoon drinkwater voor iedereen? Wat vertellen de hemellichamen om ons heen over de Aarde? Hoe zit de bodem onder onze voeten in elkaar?

compilatie Aardwetenschappen

KeuzegidsHogerOnderwijs2015_260        KeuzegidsHogerOnderwijs Topopleiding2016 Aardwetenschappen VU: Topopleiding volgens Keuzegids Hoger Onderwijs in 2015 en 2016 

Veel aardwetenschappers werken over de hele wereld. Bijvoorbeeld als geoloog bij olie- en gaswinningsbedrijven. Of als klimaatdeskundige bij Greenpeace. Misschien word jij wel hydroloog bij een waterschap. Of publiceer je straks in Science of Nature. Mogelijke werkgevers voor Aardwetenschappers zijn:

 • Wetenschappelijk onderzoek (universiteiten, onderzoeksinstituten)
 • Musea of journalistiek (Naturalis, Natuurhistorisch museum Maastricht, Museon, Artis)
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten)
 • Het onderwijs (docent Aardrijkskunde, ANW of NLT, wetenschappelijke onderwijs)
 • De overheid (gemeente, provincie, rijk, waterschappen) 
 • Olie- en gasbedrijven (Shell, Total, BP, NAM)
 • Bodemadviesbureaus (FUGRO, Royal Haskoning)
 • Ruimtelijke gegevens (Geodan, TomTom)

Kijk verder bij "Beroepsperspectieven" als je meer weten wilt.
 
Aardwetenschappen: Earth Sciences 

 • Startdatum: 1 september
 • Vorm: Voltijd
 • Interessegebied: Natuurwetenschappen
 • Specialisaties:

  Aardoppervlak (Fysische Geografie)

  Diepe Aarde (Geologie)

   

 • VWO profiel: N&T en N&G (met Natuurkunde) zondermeer, E&M aangevuld met scheikunde en natuurkunde, C&M met scheikunde, natuurkunde en wiskunde a of b.

 

Meer informatie
Op deze site vind je veel informatie over de opleiding Aardwetenschappen. Je kunt alles via de links bovenaan deze pagina eens rustig doornemen, of verder kijken bij aardwetenschappelijk nieuws op de facultaire site. Ook kun je langskomen of direct een vraag stellen aan Bernd Andeweg, de voorlichter. Of wil je liever informatie over Aardwetenschappen thuis ontvangen? Vraag dan de brochure bij de VU aan.

Voorlichtingsactiviteiten en matching? 
Mail met de voorlichter Bernd Andeweg: bernd.andeweg@falw.vu.nl
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook
Kom een dag proefstuderen!

spamfuik@vu.nl