Home

Farmaceutische wetenschappen

Een greep uit de vakken van het eerste jaar

In het eerste jaar van Farmaceutische Wetenschappen doe je vooral veel feitenkennis op. Daarnaast voer je scheikundige proeven uit, doe je metingen aan je eigen lichaam en krijg je een aantal toegepaste vakken. Hieronder lees je de toelichtingen van een aantal vakken uit het eerste jaar.

Moleculaire principes

Met dit vak fris je de scheikundekennis van de middelbare school op en diep je deze basiskennis verder uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: pH berekeningen, oplosbaarheid, redoxchemie, atomen en het periodieke systeem, moleculaire structuur, chemische reacties, thermodynamica en kinetiek. Dit vak vormt een fundament voor de rest van je studie.

Cellulaire biochemie

Bij het vak Cellulaire biochemie krijg je inzicht in de moleculen die bepalen wat een levende cel levend maakt. Een levende cel voegt individuele bouwstenen samen tot complexe structuren als DNA, RNA, eiwitten en membranen. Je leert hoe deze moleculen eruit zien, hoe ze zijn opgebouwd en hoe ze samenwerken. Deze kennis is belangrijk om te begrijpen hoe ziektes ontstaan en hoe je medicijnen daartegen kunt ontwikkelen. Je leert ook hoe cellen met elkaar communiceren en hoe geneesmiddelen deze communicatie kunnen verbeteren of juist kunnen remmen. Daarna ga je je kennis direct toepassen. In groepjes bespreek je een nieuw geneesmiddel tegen kanker. Hoe werkt dit medicijn en is het een verbetering ten opzichte van de huidige medicijnen? Je presenteert de resultaten aan de andere studenten en docenten en er ontstaan levendige discussies.

Innovatieproject geneesmiddelen

Met dit vak krijg je inzicht in het ontwikkelingstraject van nieuwe geneesmiddelen. Je leert het hele proces kennen: van de ontdekking van een nieuw molecuul tot het op de markt brengen van het nieuwe medicijn. Innovatieproject geneesmiddelen bestaat uit twee delen: de hoorcolleges waarin de docent het ontwikkelingstraject van een geneesmiddel bespreekt, en een casusstudie waarin studenten in groepjes van vijf aan de slag gaan met de ontwikkeling van een geneesmiddel voor een specifieke ziekte. Hierbij werk je samen met studenten van de opleiding Science, Business and Innovation.

Organische structuur en chemische reactiviteit

Heb je de organische chemie in de vingers, dan kun je straks in het lab zelf moleculen maken. Moleculen die straks misschien wel een levensreddend medicijn gaan worden. Organische chemie is een basisvak waarbij het vooral om onmisbare feitenkennis gaat. Sommige feiten ken je al, maar dat zal voor elke student anders zijn. Dit vak doe je om in het tweede jaar het Synthesepracticum te mogen doen. En dan wordt het echt spannend!

Project bio-analytische chemie

In dit project leer je hoe je bio-analytische experimenten opzet en uitvoert. Aan de hand van een bloedspiegel of eiwitmeting ga je de stofwisselings- en ontledingsproducten in een monster analyseren. Je ontdekt waar de vloeistof uit bestaat en draagt daarmee bij aan de oplossing van een relevant probleem. Het project sluit je af met een tentamen en een verslag.

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook
Volg een VU Masterclass!

spamfuik@vu.nl