Home > Onderwijs > Bacheloropleidingen > Opleidingen [a-z] > [g-k] > Gezondheidswetenschappen

Gezondheidswetenschappen

Actuele volksgezondheidsproblemen onder de loep!

Om de volksgezondheid te kunnen verbeteren is het van belang om de gezondheid van bevolkingsgroepen in kaart te brengen en te begrijpen. Daarom leer je bij Gezondheidswetenschappen de gezondheid van groepen mensen in de maatschappij te bestuderen. Wat voor soort mensen loopt risico om diabetespatiënt te worden en wat kunnen we doen om dit risico te verminderen? Als gezondheidswetenschapper bekijk je dit soort gezondheidsproblemen vanuit verschillende invalshoeken en draag je creatieve oplossingen aan voor complexe problemen. De oplossingen die jij bedenkt, komen ten goede aan mensen in de (internationale) samenleving.

Gezondheidswetenschappers onderzoeken actuele thema’s en geven antwoord op vragen als:

 • Waarom is de laatste ebola-uitbraak in Afrika zoveel groter dan de voorgaande? Hoe kunnen we verdere verspreiding tegengaan?
 • Hoe zorgen we dat voorlichting over gezonde voeding aansluit bij de beleving van mensen?
 • Op welke manier geneest een herniapatiënt het snelst? Door een operatie, rust of fysiotherapie? En wat is de goedkoopste manier?
 • Welke groepen in de samenleving lopen het grootste risico op het krijgen van een depressie? Hoe kunnen we dit voorkomen?
 • Hoe hebben andere landen in Europa hun gezondheidszorg georganiseerd? Wat kunnen we daarvan leren?

 

De opleiding Gezondheidswetenschappen wil bachelors opleiden die volksgezondheidsproblemen vanuit een breed interdisciplinair perspectief op kritische, maatschappelijk verantwoorde en systematische wijze kunnen benaderen, en die vanuit een onderzoekende geest kunnen bijdragen aan de oplossing ervan.

We willen dat bereiken door ons de volksgezondheid vanuit de integratie van alle betrokken vakgebieden te bestuderen. Als student Gezondheidswetenschappen aan de VU leg je daarbij in het bijzonder een gedegen biomedische basis en ontwikkel je vaardigheden die bij het onderzoek naar volksgezondheid van belang zijn. De opleiding wordt afgesloten met een stage over een actueel gezondheidswetenschappelijk onderwerp, waarbij verworven kennis en vaardigheden worden toegepast.

 • Taal: Nederlands
   
 • Duur: 3 jaar
 • Collegegeld: Informatie over collegegeld
 • Aanmelden voor: 1 mei
 • Inschrijven: Informatie over inschrijven    
 • Startdatum: 1 september
 • Vorm: Voltijd
 • Interessegebied: Gedrag en Maatschappij, Gezondheid en Beweging
 • VWO profiel: NG, NT, EM, CM, biologie wordt aangeraden
‘Een brede interesse is belangrijk als je Gezondheidswetenschappen wilt studeren. Zelfstandig zijn en initiatief tonen hoort ook bij een wetenschappelijke opleiding. Het is totaal anders dan op de middelbare school. Ik heb geleerd een analyse te maken en daarbij het probleem van verschillende kanten te belichten. Dat zal me later goed van pas komen. Ik wil graag de management- en beleidskant op in de gezondheidszorg.’
Marnelle de Groot, student Gezondheidswetenschappen
Meer weten over Gezondheidswetenschappen aan de VU?
Doe mee aan een voorlichtingsactiviteit
Vraag een brochure aan via het aanvraagformulier brochures
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook
Kom proefstuderen!

spamfuik@vu.nl