Medische natuurwetenschappen

Toelatingseisen en aanmelden

Om Medische natuurwetenschappen te kunnen studeren, heb je een Vwo-diploma met een van de volgende profielen nodig:

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid met wiskunde B en natuurkunde
  • Economie en Maatschappij met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde
  • Cultuur en Maatschappij met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde

Heb je het Vwo-diploma voor 2010 behaald met een profiel uit de zogenaamde oude tweede fase, neem dan contact op met de studieadviseur (zie onderstaande voor de contactgegevens). De studieadviseur kan je vertellen met welke profielen je toegelaten wordt tot de opleiding Medische natuurwetenschappen.

Hbo-propedeuse

Heb je een Hbo-propedeuse in een gerelateerd vakgebied behaald? Dan kunnen we kijken of je kunt instromen in de bachelor Medische natuurwetenschappen. Aangezien het vakgebied van de opleiding Medische natuurwetenschappen breed is, moet de examencommissie bevestigen dat je voor alle bètavakken aan de gestelde eisen voldoet.

Is dit niet het geval, dan zul je een of meerdere Vwo-deelcertificaten natuurkunde, scheikunde en wiskunde B moeten behalen. Dit kan bij het CCVX, Boswell-Beta of Wismon.

Neem als je je wilt inschrijven met een Hbo-propedeuse tijdig contact op met de studieadviseur Aniel Bhulai (a.bhulai@vu.nl).

NB: Instromen met een Havo-diploma en VWO-deelcertificaten is overigens niet afdoende, je moet eerst een Hbo-propedeuse hebben behaald.

Colloquium doctum

Als je niet aan bovenstaande eisen voldoet en je wilt toch graag Medische natuurwetenschappen studeren, kun je een universitair toelatingsexamen doen. Dit heet een colloquium doctum. Let op: hiervoor moet je wel 21 jaar of ouder zijn. Meer informatie over het colloquium doctum.

Heb je een buitenlandse vooropleiding? 
Neem dan contact op met het VU Admission Office (admission@dienst.vu.nl) maar lees eerst de volgende informatie: Admission procedure.

Studieadviseur

Mis je een verplicht vak in je Vwo-pakket of wil je met een Hbo-propedeuse instromen in de bacheloropleiding Medische natuurwetenschappen? Neem dan tijdig contact op met de studieadviseur:

Dr. Aniel Bhulai
Telefoon: 020 59 87887
E-mail: a.bhulai@vu.nl

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de studie Medische natuurwetenschappen? Kijk dan hier.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Zie ook
Kom een dag proefstuderen!

spamfuik@vu.nl