Home > Onderwijs > Masteropleidingen > Opleidingen [a-z] > [a-b] > Architectuurgeschiedenis

Architectuurgeschiedenis

Creatief en analytisch: het doorgronden van de gebouwde omgeving en hoe die zich heeft ontwikkeld.

Programma vanKunst- en Cultuurwetenschappen
TitelMA Kunst- en Cultuurwetenschappen


Binnen de opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen bestrijkt het programma Architectuurgeschiedenis een breed terrein: van het woninginterieur tot de planning van steden, vliegvelden en landschappen. Onderscheidend voor het werk van architecten, stedebouwkundigen en landschapsarchitecten is de visueel-ruimtelijke bijdrage aan onze leefomgeving via het ontwerp, waarin kunde en kunst samenkomen. In deze brede context wordt het ontwerp bestudeerd en onderwezen.  

Het programma Architectuurgeschiedenis is bedoeld voor bachelors in de architectuurgeschiedenis die zich willen verdiepen in bepaalde periodes, thema's, theorievorming of geschiedschrijving in relatie tot architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Binnen de specialisatie wordt veel aandacht besteed aan de ontwerpende disciplines, de institutionele omgeving en aan de maatschappelijke verankering van genoemde disciplines. De leerstoel Architectuurgeschiedenis heeft een onderzoekprogramma dat zich richt op de Geschiedenis van architectuur, volkshuisvesting, stedebouw en infrastructuur in de 19de en 20ste eeuw; de Nederlandse architectonische cultuur van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder van  de 'lange achttiende eeuw' en in internationaal perspectief; de Geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van 1650-heden.

  • Taal: Nederlands
     
  • Duur: 1 jaar
  • Collegegeld: Informatie over collegegeld.
  • Aanmelden voor: 1 juni voor Nederlandse en EU-studenten. 1 april voor niet-EU-studenten.
  • Startdatum: 1 september
  • Vorm: Voltijd
  • Interessegebied: Kunst, Cultuur en Geschiedenis
"Wat me vooral aantrok in het programma Architectuurgeschiedenis van de VU is de koppeling tussen architectuurgeschiedenis en actuele ontwerpopgaven. De persoonlijke benadering binnen de opleiding geeft me het gevoel dat ik alle gelegenheid krijg om mijn kennis uit te breiden en te verdiepen." Lees meer...

Floor Keijzer, masterstudent Architectuurgeschiedenis

 

Meer informatie
Voorlichtingsdagen
Contact met een voorlichter
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl