Home > Onderwijs > Masteropleidingen > Opleidingen [a-z] > [i-l] > Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Kunst- & Cultuurwetenschappen: Architectuurgeschiedenis

Analyseer de gebouwde omgeving en ontwikkel je tot professioneel architectuurhistoricus

Programma vanKunst- en Cultuurwetenschappen
TitelMA Kunst- en Cultuurwetenschappen


De masterspecialisatie Architectuurgeschiedenis leidt studenten op tot professionele specialisten die met kennis van zaken kunnen oordelen over de gebouwde omgeving. De studie omvat een breed terrein: van het woninginterieur via alle mogelijke gebouwtypen tot de planning van steden, vliegvelden en landschappen. Daarbij wordt het werk van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten uit heden en verleden kritisch bestudeerd en in brede cultuurhistorische context geplaatst. 

Binnen de studie is er ruimte om je te verdiepen in bepaalde periodes, thema's, theorievorming of geschiedschrijving in relatie tot architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De leerstoel Architectuurgeschiedenis verenigt een aantal docenten met uitgebreide werkervaring binnen en buiten de universiteit die nauwe contacten onderhouden met het werkveld van de architectuurhistoricus, dat zich uitstrekt van architectenbureaus, via diverse media, kennisinstituten en musea tot in alle lagen van de erfgoedsector.

 
 • Taal:Nederlands
   
 • Duur:1 jaar
   
 • Collegegeld:Informatie over collegegeld.
   
 • Aanmelden voor:1 juni voor Nederlandse en EU-studenten. 1 april voor niet-EU-studenten.
   
 • Startdatum:1 september
   
 • Vorm:Voltijd
   
 • Interessegebied:Kunst, Cultuur en Geschiedenis
   
"Wat me vooral aantrok in het programma Architectuurgeschiedenis van de VU is de koppeling tussen architectuurgeschiedenis en actuele ontwerpopgaven. De persoonlijke benadering binnen de opleiding geeft me het gevoel dat ik alle gelegenheid krijg om mijn kennis uit te breiden en te verdiepen."
- Floor Keijzer, masterstudent Architectuurgeschiedenis

Meer informatie

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl