Home > Onderwijs > Minoren > Faculteitsminoren
VU gebouwen
  • Staan soms open voor alle studenten, soms ook alleen voor studenten met een bepaalde voorkennis.
  • Kennen de procedure dat er vooraf toestemming nodig is van de examencommissie van de eigen opleiding, tenzij expliciet in het OER is aangegeven dat deze minor bij jouw opleiding gevolgd kan worden.
  • Hebben een omvang die varieert van 15 tot 30 EC.

Aard- en levenswetenschappen

Economische wetenschappen en Bedrijfskunde

Exacte wetenschappen

Geesteswetenschappen

Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Godgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid

Sociale Wetenschappen

Geneeskunde

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl