Basketbal veld op de campus

Inschrijven bacheloropleiding

Deze pagina is bedoeld voor studenten die voor het eerst aan de VU komen studeren. Studeer je al aan de VU (of heb je hier in het verleden gestudeerd) en wil je je inschrijven voor volgend studiejaar? Kijk dan op VUnet (inloggen met VUnet-ID).
Als je een bijvak of minor wilt volgen moet je niet op deze pagina zijn. Ga in dat geval naar Inschrijven voor een bijvak of een minor.

 

 

Studielink is mobiel!
Studielink heeft nu ook een mobiele website. Dat betekent bijvoorbeeld dat je vanaf nu via je telefoon of tablet de machtiging van het collegegeld kan bevestigen. Je kunt de mobiele versie van Studielink pas gebruiken als je al een account hebt én een verzoek tot inschrijving hebt ingediend.

Studielink mobiel (pdf)

 

Inschrijven voor een bacheloropleiding 2016-2017

 • Je kunt je vanaf 1 oktober 2015 aanmelden voor een opleiding aan de VU voor collegejaar 2016-2017. De aanmelddeadline is 1 mei 2016. Voor lotingsstudies gelden echter andere (soms eerdere!) deadlines. Volg de link in de tabel hieronder voor meer informatie. Je kan je ook na 1 mei nog aanmelden, alleen verandert dan wel het karakter van VU Matching.


Stappen inschrijfprocedure

Stap (klik op de stap voor meer uitleg)DeadlinesDeadlines numerus fixus (lotingsstudies) 
1. Meld je aan in Studielink1 mei 2016Deadlines numerus fixus (lotingsstudies)
2. Rond je aanmelding af in VUnetZo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink, maar uiterlijk op 31 augustus 2016. Houd hierbij rekening met VU Matching.Zo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink: je hele inschrijving moet binnen 14 dagen na inloting afgerond zijn.
3. Lever vereiste documenten in31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO
4. Neem deel aan de VU MatchingsactiviteitKijk voor de data per opleiding op www.vu.nl/vumatchingKijk voor de data per opleiding op www.vu.nl/vumatching
5. Betaal het collegegeld31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO
6. Check of je ingeschreven bent31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO

Houd er rekening mee dat je hele inschrijving binnen 14 dagen na inloting afgerond moet zijn!LET OP een aanmelding is niet hetzelfde als een inschrijving. Als je je voor een opleiding in Studielink aanmeldt, ben je nog niet ingeschreven. Je bent pas ingeschreven als je daarvan bericht ontvangt van Studielink. Hiervoor moet je alle vereiste documenten hebben ingeleverd en de betaling van het collegegeld hebben geregeld voor 1 september 2016.

Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2016 kosteloos geannuleerd worden. Meld je dus sowieso op tijd aan, óók als je bijvoorbeeld nog niet zeker weet of je je vwo-diploma of hbo-propedeuse gehaald hebt.

 

Stap 1. Meld je aan in Studielink - deadline 1 mei 2016 (voor lotingsstudies gelden andere deadlines!)

Meld je je voor de eerste keer aan in Studielink? Raadpleeg dan eerst het Studielink stappenplan. Inloggen doe je met je DigiD. Heb je die nog niet? Vraag hem dan zo snel mogelijk aan want het duurt enkele dagen voordat je hem ontvangt.

 

Heb je een hbo-propedeuse?
Dan ligt het aan de opleiding die je wilt volgen of er nadere eisen worden gesteld aan je vooropleiding:
Opleidingen zonder nadere vooropleidingeisen (de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, de opleiding Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Godgeleerdheid)         

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU vooralsnog geen nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Opleidingen met nadere vooropleidingeisen (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, de opleiding Bewegingswetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), Faculteit der Geneeskunde (VUmc), Faculteit der Exacte Wetenschappen)         

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Opleidingen met extra eisen (de Letteren-opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen en Faculteit der Rechtsgeleerdheid)         

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU specifieke extra eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Meer informatie over de eisen per opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina.

 

Onze ervaring is wel dat studenten met een vwo-vooropleiding bij bepaalde opleidingen betere resultaten behalen in het eerste jaar dan studenten met een hbo-propedeuse. Wil je toch instromen met een hbo-propedeuse? Dan dien je deze vooropleiding bij je aanmelding in Studielink op te geven. Kies hiervoor bij het invullen van je vooropleiding in Studielink voor:

- Propedeuse-diploma (bachelor) HBO

Wil je een lotingsstudie doen met een hbo-propedeuse? Dan heb je een toelatingsbeschikking nodig.  
      

Waar moet je verder op letten?
 • Vul een actueel e-mailadres in bij Studielink want je ontvangt daarop de belangrijke informatie over de voortgang van je inschrijving.
 • Vul de gevolgde vooropleiding in op basis waarvan je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze. Welke vooropleiding vereist is voor jouw opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina in het opleidingenoverzicht. 
 • Kies de opleiding van je keuze met als achtervoegsel (bachelor).
 • Bij de vraag Start in eerste jaar vul je 'ja' in. Alleen aanmelders die al eens eerder ingeschreven stonden voor een lotingsopleiding, daarmee gestopt zijn en nu opnieuw dezelfde opleiding willen gaan volgen, vullen hier 'nee' in.
 • Vul ook meteen je betaalgegevens in zodat de vordering berekend kan worden, dat duurt 24 uur. Dit betekent niet dat je ook meteen moet betalen. Dat kan nog tot 31 augustus 2016.
 • Wees je ervan bewust dat je een heel jaar moet wachten met studeren aan de VU als je inschrijving niet afgerond is op 31 augustus 2016. Je kunt dan pas per september het jaar daarop instromen.


Studielink stappenplan
Studielink vraagbaak
Meld je aan in Studielink
DigiD aanvragen
Opleidingenoverzicht


Stap 2. Rond je aanmelding af in VUnet – zo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink      


Na je aanmelding ontvang je binnen twee werkdagen per e-mail inloggegevens voor de studentenportal VUnet. Geen inloggegevens ontvangen? Check je spamfolder. Als je ze daar ook niet vindt kun je contact opnemen met de UCIT-servicedesk via ucit-servicedesk@vu.nl of 020 - 59 80000.

Rond je aanmelding af door de vragen te beantwoorden (onder Mijn studiegegevens => Aanmelden opleiding/Herinschrijven), de matchingsvragenlijst in te vullen en de eventueel gevraagde documenten te uploaden. Je documenten alleen uploaden volstaat overigens niet voor je inschrijving: zie stap 3.

LET OP
 • De matchingsvragenlijst vind je bij het afronden van je aanmelding in VUnet onder het kopje Matching. Vul deze vragenlijst zo snel mogelijk in!
 • Kun je het kopje Mijn Studiegegevens of Aanmelden opleiding/Herinschrijven niet vinden in VUnet? Waarschijnlijk gebruik je Firefox als browser. Log nog eens in op VUnet maar nu in Internet Explorer of Google Chrome. Grote kans dat je je aanmelding nu wel kunt afronden.
 

Log in op VUnet


Stap 3. Lever vereiste documenten in –deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)

Controleer, voordat je een bewijs van je vooropleiding inlevert, eerst de verificatiestatus van je vooropleiding en diploma in Studielink. Log daarvoor in en ga naar Mijn vooropleidingen. Klik de vooropleiding aan waarmee je tot de VU-opleiding kan worden toegelaten en kijk of er bij Vooropleiding verificatie als verificatiestatus 'vooropleidingen diploma door een onderwijsinstelling geverifieerd' (bij onderwijsinstelling moet staan: Vrije Universiteit) of 'vooropleiding en diploma geverifieerd o.b.v. gegevens bij DUO' staat. Is dit het geval? Dan hoef je geen bewijs van je diploma meer in te leveren. Als er alleen 'vooropleiding geverifieerd' staat, moet je dus wel nog een bewijs van het behalen van je diploma inleveren. Neem bij twijfel contact op met de Centrale Studentenbalie via studentenbalie@vu.nl of 020- 598 5020.

Ontvang je per e-mail bericht van de VU of Studielink dat er documenten ontbreken voor je inschrijving? Lees deze berichten goed door en lever de gevraagde documenten zo snel mogelijk in. Zonder de juiste documenten kun je namelijk niet worden ingeschreven. Als je bericht krijgt dat je een bewijs van behalen van je diploma moet inleveren, kun je twee dingen doen:

 • Log met je DigiD in op www.mijndiplomas.nl en downloadt een digitaal uittreksel uit het diplomaregister. Lever deze zo snel mogelijk in bij de Centrale Studentenbalie, dat kan per mail.
 • Stuur een gewaarmerkte kopie van je diploma op naar de Centrale Studentenbalie (of kom langs en lever hem in; opsturen is op eigen risico). Dit kan niet per mail.

Als we de documenten niet op tijd hebben ontvangen moet je een heel jaar wachten met studeren aan de VU, dus zorg ervoor dat je dit op tijd regelt.

Vereiste documenten (dit verschilt per student; houd je mail in de gaten om te zien wat jij moet inleveren)
 • gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze of digitaal uittreksel uit het diplomaregister (www.mijndiplomas.nl)
 • kopie van je paspoort of geldige verblijfsvergunning (eventueel ook dat van je familielid of partner bij een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
 • uittreksel uit het GBA (gemeentelijke basisadministratie)


Je kunt de documenten inleveren bij de Centrale Studentenbalie in het Servicecentrum (centrale hal van het hoofdgebouw)  of opsturen naar het volgende adres:

Centrale Studentenadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Contact


Wil je meer informatie over het waarmerken van een kopie van je diploma, je examendatum of wat je moet doen als je niet voor 1 september 2016 je diploma ontvangt? Kijk bij de veelgestelde vragen over inschrijven.

Veelgestelde vragen over inschrijven

 

Wat verder belangrijk is om te weten:
 • Documenten die je ten behoeve van je inschrijving bij de Centrale Studentenbalie of Studentenadministratie hebt ingeleverd, worden niet geretourneerd.
 • Als je niet aan de toelatingseisen van de opleiding van je keuze voldoet krijg je hiervan bericht. Neem dan contact op met de studieadviseur of examencommissie van de opleiding.Stap 4. Neem deel aan de VU Matchingsactiviteit- bekijk de datum van jouw opleiding

Neem deel aan de VU Matchingsactiviteit wanneer de faculteit die organiseert. De data van de matchingsactiviteiten per opleiding kun je vinden op www.vu.nl/vumatching. De meeste opleidingen houden deze activiteit kort na het vwo-eindexamen en vóór de uitslag van het eindexamen. Zorg dus dat je beschikbaar bent!

Mogelijk worden hiernaast ook matchingsactiviteiten op een ander moment georganiseerd. Dit verschilt per opleiding. Houd in ieder geval steeds www.vu.nl/vumatching goed in de gaten.


Stap 5. Betaal het collegegeld –
deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)


Zorg dat je het collegegeld voor de deadline betaalt, want anders word je niet ingeschreven en kun je niet in september 2016 met je opleiding starten. Heb je in Studielink bij het invoeren van je betaalgegevens gekozen voor een digitale machtiging? Dan moet je die nog bevestigen wanneer de actie in je To do lijst verschijnt. Dit duurt maximal 24 uur.

LET OP de bevestiging van de digitale machtiging is de daadwerkelijke betaling, dus vergeet deze stap niet. Afschrijving van de (eerste) termijn vindt pas eind september plaats.

 

Betaal het collegegeld 


Stap 6. Check of je ingeschreven bent – deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)

Pas wanneer je van Studielink bericht krijgt dat je ingeschreven staat voor de opleiding is je inschrijving klaar. Tot die tijd ben je dus nog niet ingeschreven.

2 tot 4 weken na dit inschrijvingsbericht van Studielink ontvang je een officieel Bewijs van Inschrijving op je correspondentieadres. Je ontvangt ook binnen 4 weken je collegekaart, onder de voorwaarde dat je een pasfoto hebt geupload in VUnet (onder Home/ Mijn Studiegegevens). De eisen waaraan deze pasfoto moet voldoen vind je door in VUnet te zoeken op foto uploaden. Alleen reguliere studenten krijgen een collegekaart.
 

LET OP het in bezit hebben van deze twee documenten is geen vereiste om colleges te kunnen volgen. Wel vereist hiervoor is de status ‘ingeschreven’ in Studielink (dit kun je zelf controleren). Om je te kunnen identificeren bij een tentamen kun je behalve een collegekaart ook een papieren Bewijs van Inschrijving (te allen tijde te verkrijgen bij de Centrale Studentenbalie wanneer je een ingeschreven status hebt) in combinatie met een identiteitsbewijs tonen.

 

 

Handige links en info
Regeling Aanmelding en Inschrijving

Vanaf collegejaar 2015-2016 verandert de studiefinanciering voor studenten. Meer informatie hierover je op www.duo.nl/studievoorschot. In de infographic vind je alle veranderingen handig bij elkaar.
Bochure Wijzer in Geldzaken- Studeren in 2015-2016
Vraag studiefinanciering aan bij DUO       

Meer informatie over studeren in het algemeen of over studeren aan de VU in het bijzonder
Startstuderen.nl
VU Wegwijzer

 
      

 

 


 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Kom proefstuderen!

spamfuik@vu.nl