Home > Onderwijs > Toelating en inschrijving > Masterstudenten > Universitaire lerarenopleiding
Draaideuren hoofdgebouw

Aanmelden en toelatingseisen Master Leraar VHO

Aanmelden en inschrijven voor collegejaar 2016-2017


Wil je in februari 2017 starten met de Master Leraar VHO (universitaire lerarenopleiding)? Meld je dan vóór 1 november 2016 aan.

De procedure verloopt als volgt:

Stap 1: Controleer toelaatbaarheid
De lerarenopleiding wordt aangeboden in zestien schoolvakken. Controleer voordat je je gaat inschrijven of je voldoet aan de minimale toelatingseisen voor het schoolvak waarvoor je de eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen. Lees ook de algemene toelatingseisen voor de Master Leraar VHO.

Stap 2: Studielink
In Studielink (inloggen met DigiD) dien je een inschrijfverzoek in voor de masteropleiding ‘leraar VHO’ in het schoolvak dat je wilt onderwijzen. Je ontvangt daarna automatisch twee e-mailberichten met inloggegevens voor de studentenportal VUnet.

Let op! De gegevens die je in Studielink invult, worden automatisch gecontroleerd en doorgestuurd naar de VU en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Indien je van Studielink bericht ontvangt dat je persoonsgegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, dien je bij de gemeente een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie op te vragen. Dit document stuur je dan per post op naar de Centrale Studentenbalie.

Stap 3: VUnet
Log in op VUnet, beantwoord de vragen en upload de gevraagde documenten. In incidentele gevallen vragen wij inschrijvers ook een gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding aan te leveren. Hierover ontvang je echter vanzelf bericht van de Centrale Studentenadministratie (dienst Student- en Onderwijszaken). Vóór 1 november 2016 moet de complete aanmelding via VUnet zijn afgerond.

Let op! Indien je in aanmerking komt voor de EVC-procedure, moet je dit zelf nog apart in VUnet aangeven.

   

Toelatingsverklaring
Nadat je de volledige aanmeldingsprocedure hebt afgerond, beoordeelt de Examencommissie van de lerarenopleiding je inschrijving. Indien je toelaatbaar wordt bevonden, geven zij een officiële ‘toelatingsverklaring’ af. Je ontvangt via Studielink bericht hierover. Krijg je een positief toelatingsbericht dan dien je het collegegeld over te maken. Pas nadat het collegegeld door ons is ontvangen, sta je officieel ingeschreven.

Let erop dat je inschrijving vóór 1 februari 2017 volledig is afgerond om per die datum te kunnen starten met de opleiding. 

Hardheidsclausule late inschrijving
Er is een hardheidsclausule: indien studenten een gegronde reden hebben waarom zij zich niet vóór de deadline hebben kunnen aanmelden, kunnen zij binnen 7 werkbare dagen een schriftelijk verzoek tot toelating indienen. In dit verzoek zal de student (kort en bondig) moeten onderbouwen waarom hij/zij zich niet voor 1 november heeft kunnen aanmelden en waarom hij/zij alsnog toegelaten wil worden. Het bericht mag per e-mail verstuurd worden naar dhr. dr. A. Handelzaltsempty.
 
Zij-instromers

Als je de lerarenopleiding als zij-instromer wilt volgen en daarvoor gebruik wilt maken van de subsidieregeling voor zij-instromers dan verloopt de aanmelding niet via Studielink. Voor dit traject geldt een aparte aanmeldprocedure.

Stageplaatsen
Alle stages voor de lerarenopleiding worden geregeld door de VU. Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende kwalitatief goede stageplaatsen voorhanden zijn. Voor de schoolvakken maatschappijleer en biologie geldt een selectieprocedure. Plaatsing van overige studenten gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als alle stageplaatsen zijn ingevuld en je hebt je voor de deadline aangemeld, kom je op een reservelijst. Je hoort tijdig van ons of je alsnog geplaatst kunt worden. Studenten die zich na 1 november aanmelden en beroep doen via de hardheidsclausule kunnen alleen geplaatst worden indien er stageplaatsen beschikbaar zijn en zij aannemelijk hebben kunnen maken waarom zij zich niet voor 1 november hebben kunnen aanmelden.

Handige links
Betaling collegegeld
Veelgestelde vragen

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl