Het gebruik van het VU-logo

Het VU logo bestaat uit de volgende vier onderdelen:
1.    het beeldmerk van de ‘Griffioen’
2.    het woordmerk ‘VU’
3.    de descriptor ‘Vrije Universiteit Amsterdam’
4.    en in sommige varianten de pay off ‘Is verder kijken’

De combinatie van deze onderdelen maken het VU logo. Het logo is het belangrijkste element van de VU identiteit.  

Het logo namaken, aanpassen of een van de onderdelen gebruiken is niet toegestaan. De rechten op het VU logo en de afzonderlijke onderdelen berusten bij de Vrije Universiteit en worden uitgeoefend door het College van Bestuur. Het logo is beschermd door deponering bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Het VU-logo is een proportioneel logo. Dit betekent dat bij vergroting of verkleining van het logo de verhouding van de griffioen ten opzichte van het woordmerk en de descriptor altijd hetzelfde blijft. De typografische karakters in het logo zijn gebaseerd op het lettertype Lucinda Sans, maar zijn speciaal ontworpen en gespatieerd. Deze mogen dan ook niet nagemaakt worden. Wanneer de naam niet als onderdeel van het beeldmerk wordt gebruikt, zoals in lopende tekst, wordt deze gewoon geschreven met twee begin kapitalen: 'Vrije Universiteit Amsterdam', of als afkorting 'VU'.

Nieuwe internationale naamgeving Vrije Universiteit

Om een duidelijker eigen identiteit - nationaal en internationaal - na te streven hebben het College van Bestuur en de decanen er voor gekozen om de naam ‘Vrije Universiteit Amsterdam’ te gaan gebruiken in alle nationale en internationale communicatie. Hiermee komt de naamgeving ‘VU University Amsterdam’ op termijn te vervallen. Ook het Engelstalige logo wordt dan niet langer gebruikt. Voor gebruik van het Engelstalige logo kan contact worden opgenomen met het Congres en Mediacenter: traffic.mc@vu.nl


Nieuw logo


Download logo

Contact

Heeft u een ander bestandsformaat van het VU-logo nodig? Neem dan contact op met het Congres en Mediacenter.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl