Home > Over de VU > VU campus

Header_fietsen_puien_MF
Actuele werkzaamheden op en rond de campus
De VU Campus wordt vernieuwd. Dit is noodzakelijk om nu en in de toekomst moderne onderwijs- en onderzoek voorzieningen te garanderen. De campus moet voor studenten en medewerkers ook gastvrij en comfortabel zijn.
Naast de realisatie van nieuwe gebouwen worden de al bestaande gebouwen waar nodig verbouwd. De overlast wordt tot een minimum beperkt, maar is niet helemaal te voorkomen.

Onderhoudswerkzaamheden W&N en MF gebouw tot april 2017
De komende maanden worden, als onderdeel van de optimalisatie gebruiksvergunning, in beide gebouwen diverse brandkleppen vervangen. Daarnaast worden de brandscheidingen gecontroleerd en gebreken hersteld. Hiermee is gestart op de zesde verdieping, er wordt van boven naar beneden gewerkt. Het kan voorkomen dat ruimten door de werkzaamheden niet toegankelijk zijn. Dit wordt tijdig aan de gebruikers gecommuniceerd en er worden omleidingsroutes aangegeven indien het gangzones of trappenhuizen betreft.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor april 2017 afgerond.
11.01.2017


We zien elkaar op de VU Campus

De VU heeft een gastvrije, centrale campus op de Amsterdamse Zuidas. De campus huisvest talent, wetenschappelijke staf en beschikt over uitstekende faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. De VU Campus is een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar tegen komen en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De VU campus is volop in ontwikkeling en vormt zich naar de vragen en behoeftes van deze tijd. Nieuwe onderwijs- en werkstijlen vinden nu en in de toekomst hun vorm in de foyers, werktuinen en coffeecorners. Met de komst van studentenwoningen en een uitgebreider sport- en cultuurprogramma, is de campus een stad in de stad.


English: a new campus

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl