Prof. dr. Frank A. van der Duyn Schouten

Frank van der Duyn Schouten (1949) werd op 1 mei 2013 benoemd als rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij zijn portefeuille ligt het accent op het realiseren van de doelstellingen van het Instellingsplan van de VU. Voorwaarden scheppen voor uitstekend onderwijs en onderzoek staat daarbij hoog op zijn agenda. Tevens is hij hoogleraar Stochastic Operations Research aan de VU.

Frank van der Duyn SchoutenOpleiding
Frank van der Duyn Schouten heeft vele jaren gewijd aan wetenschappelijk onderzoek. Hij begon zijn wetenschappelijke loopbaan als student aan de VU, waar hij in 1973 cum laude afstudeerde in de Wis-, Natuur- en Sterrenkunde. In 1979 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden in de Operations Research op het proefschrift Markov Decision Processes with Continuous Time Parameter.

Werkervaring
Van 1973 tot 1987 was hij wetenschappelijk (hoofd)medewerker bij de VU. In 1987 werd hij benoemd als hoogleraar Operations Research aan Tilburg University. Daar deed hij naast zijn wetenschappelijke werk bestuurlijke ervaring op als decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen (1994-1998). In 1999 werd hij rector magnificus bij Tilburg University, een functie die hij negen jaar zou bekleden. Voor zijn aantreden als rector van de VU was hij algemeen directeur van het onderzoeksnetwerk Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement).

Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Fontys Hogescholen
  • Lid Raad van Commissarissen Jongbloed BV, Heerenveen
  • Voorzitter Raad van Toezicht scholengemeenschap Wartburg College, Rotterdam
  • Voorzitter Landelijk Curatorium Christelijke Filosofie

Contact
Secretaresse: Paulien Oosterhuis
Telefoon:  020 59 85320
E-mail: p.oosterhuis@vu.nl

‘Ik vind de VU een van de meest maatschappelijk gerichte universiteiten’

‘De hoofdaccenten van mijn portefeuille liggen bij het bevorderen  van goed onderwijs en onderzoek, met de kanttekening dat onderwijs het komende jaar de meeste nadruk zal krijgen. Koppeling aan wetenschappelijk onderzoek is cruciaal voor het karakter van academisch onderwijs. De bestuurlijke inrichting van het onderwijsproces moet daarbij het vertrouwen versterken dat de kwaliteitszorg op orde is. In dat proces is het helder articuleren van ieders verantwoordelijkheid zeer essentieel. Ik zie het ook als een belangrijk deel van mijn taak verbindingen te leggen tussen wetenschappelijk personeel, ondersteunende staf en studenten, zowel onderling als met de centrale leiding.

Als student koos ik voor de VU vanwege haar identiteit; ik kom uit een hervormd nest en de levensbeschouwing van de VU sprak mij aan. De VU loopt als een rode draad door mijn werkzame leven. Ik ben er na mijn afstuderen aangesteld als wetenschappelijk (hoofd)medewerker. Als decaan en rector aan de Universiteit van Tilburg heb ik daarna ruime bestuurlijke ervaring buiten de VU opgedaan. Nu, laat in mijn carrière, ben ik hier teruggekeerd als rector. De VU heeft veel voor mij betekend, het verheugt mij haar nu iets terug te kunnen geven en daarmee mijn ‘Alma mater’ van dienst te kunnen zijn.

Het valt me op dat de dialoog erg wordt gewaardeerd bij de VU. Deze wordt gevoerd met respect voor elkaars achtergrond en overtuiging. Diversiteit is kenmerkend voor onze studentenpopulatie. Het kan een beweegreden zijn voor studenten om aan de VU te komen studeren. Diversiteit aan afkomst, religies, maar ook aan belangstelling levert doorgaans een belangrijke bijdrage aan een kwaliteitscultuur. Interdisciplinair onderzoek sluit goed aan op de actuele maatschappelijke problematiek. De VU zet haar academische expertise en middelen hierop sterk in. Ik vind de VU daarom een van de meest maatschappelijke gerichte universiteiten die ik ken.’

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl