Home > Over de VU > Profiel en missie > Uitgelicht > Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke integriteit vraagt van medewerkers en studenten van VU en VUmc om in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening integer te handelen en daarbij de geschreven en ongeschreven regels die gelden voor wetenschappelijk handelen in acht te nemen en uit te dragen.

In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (NGW) van de VSNU (2004, aangepast in 2012) zijn de beginselen van wetenschappelijke integriteit uitgewerkt. Deze worden ook door de VU en het VUmc onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit.

De wetenschappelijke integriteit kan onder meer worden getoetst door het recht te klagen, als (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden. Dit klachtrecht heeft het College van Bestuur samen met de raad van bestuur van de Stichting VU-VUmc vastgelegd in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit van VU en VUmc. De klachtenregeling geldt voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening van beide instellingen en trad op 1 juli 2014 in werking.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) beoordeelt en behandelt klachten op het gebied van wetenschappelijke integriteit. De commissie bestaat uit prof.dr. Jan Struiksma (voorzitter), prof.dr. Jan van Mill (lid) en prof.dr. Guy Widdershoven (lid) en kan ad hoc worden uitgebreid met expertise van buitenaf.

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc juli 2014

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl