Home > Over de VU > Profiel en missie > Uitgelicht > Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke Integriteit

Wetenschappelijke integriteit vraagt van VU en VUmc - de afzonderlijke medewerkers en de studenten - om in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening integer te handelen en daarbij de geschreven en ongeschreven regels die gelden voor wetenschappelijk handelen in acht te nemen en uit te dragen.

De VU en het VUmc onderschrijven de regels zoals die zijn geformuleerd door de KNAW. Het onderwerp “wetenschappelijke integriteit” krijgt aandacht in het onderwijs en er zijn ter bevordering van dit doel twee ombudsmannen benoemd.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl