Home > Studiegids > 2010-2011 > Master > _gearchiveerd 12 juni 2012 > [s-z] > Tandheelkunde (2 jarig)

Master of Science in de Tandheelkunde ( 2 jarig )


 • Opbouw opleiding
  Deze masteropleiding tandheelkunde is een tweejarige opleiding die bestaat uit 120 studiepunten. De tweejarige masteropleiding wordt afgesloten met een officieel diploma. Na afronding van de masteropleiding Tandheelkunde mag je de internationaal erkende titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.
 • Het programma (Master)
  Het onderwijsprogramma kent in het eerste jaar een thematische aanpak van blokken en lijnen die voortborduren op de bacheloropleiding, waarbij door meerdere vakgebieden in samenhang het onderwijs wordt aangeboden.
  In de masteropleiding komt de student in aanraking met alle facetten van de tandheelkunde. Aan het eind van de tweejarige masteropleiding heeft de student kennis van vaardigheden in en vertoont hij het juiste gedrag behorend bij de diverse domeinen uit het Raamplan Tandheelkunde (versie 2000)
 • Doel van de opleiding en eindtermen
  Met de opleiding Tandheelkunde wordt beoogd dat de student in staat wordt gesteld tot:
  (1) levenslang leren; de opleiding stelt de student in staat de eindkwalificaties genoemd in Raamplan Tandheelkunde 2000 te bereiken en door samenwerking met anderen zich te ontwikkelen tot een tandheelkundige beroepsbeoefenaar met een kritische, wetenschappelijke houding;
  (2) zelfstandige beroepsuitoefening; aan het eind van de opleiding moet de student in staat zijn om, conform de eindkwalificaties genoemd in het derde lid, zelfstandig de regelmatig voorkomende problemen in de mondzorg adequaat op te lossen volgens de dan geldende richtlijnen en met inachtneming van de integriteit van de patiƫnt;
  (3)  toepassen van academische vaardigheden zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze citeren en vermelden van bronnen. Studenten oefenen in het zelfstandig en creatief oplossen van en kritisch reflecteren op complexe problemen.
 • Toetsing/vaardigheden
  Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op http://www.studieweb.acta.nl
  Studieorganisatie/Onderwijsbalie/Studiegidsen
 • Schema opbouw opleiding
  Klik hieronder voor het opleidingsschema in pdf.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelorvoorlichtingsdag Masteravond

spamfuik@vu.nl