Nederlandse Literatuur over (Post)kolonialisme, Joods Amsterdam en Schilderkunst

DUTCH LITERATURE ON (POST)COLONIALISM, JEWISH AMSTERDAM AND PAINTING

NL De Multatuli zomerschool – over literatuur en engagement stelt dit jaar een aantal actuele literaire kwesties aan de orde met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid in moderne romans. Daarbij vormt het engagement in het werk van Multatuli, schrijversnaam van Eduard Douwes Dekker van wie wij in 2020 zijn 200ste geboortedag vieren, het uitgangspunt.
EN The Multatuli summer school, on literature and societal engagement, focuses in this year's edition on current literary debates on social engagement in fiction, with Multatuli's own engagement with societal issues as a starting point. This is part of the celebration of the 200th birthday of Multatuli, pen name of Eduard Douwes Dekker.

Session 14 July to 18 July 2020
Course levelAdvanced Bachelor/Master, open to PhD staff and professionals
Co-ordinating lecturers                
Dr. J.H.C. Bel
Other lecturersdr. M.J.E. van Tooren en enkele gastschrijvers
Forms of tuitionLectures, excursions, discussions, group work
Forms of assessmenttba
Credits3 ECTS
Contact hours45 hours
Tuition fee€1150, read more about what's included
Additional
Accommodation and social programme
How to apply
Find our application form here

NL De cursus richt zich op buitenlandse studenten Nederlands en andere belangstellenden. 

EN  Students abroad and others (like authors, film makers, historians) with an interest in the Dutch language and its contemporary literature, are the primary target group. The course requires a basic command of Dutch (passive - reading and listening)  at B2 level or more. Course lectures will be in Dutch, class discussions will also be in Dutch.

De cursus omvat discussies over moderne romans, excursies naar musea die aansluiten bij het thema en ontmoetingen met hedendaagse Nederlandse auteurs.

In de zomerschool worden de volgende vier thema’s aan de orde gesteld: 

  • Literatuur en de (post)koloniale erfenis 
  • Literatuur en Joods Amsterdam 
  • Literatuur en schilderkunst 
  • Literatuur en de zoektocht naar de identiteit

In het blok Literatuur en de (post)koloniale erfenis staat het meesterwerk van Multatuli centraal, de Max Havelaar, volgens de Indonesische Nobelprijswinnaar Pramoedya Ananta Toer, “the book that killed colonialism”. De roman wordt herlezen in de context van die uitspraak (ook de film van Fons Rademakers komt aan bod) en afgezet tegen een hedendaagse roman over voormalig Nederlands-Indië, De tolk van Java van Alfred Birney (2016).
Een excursie naar het geboortehuis van Eduard Douwes Dekker (Multatuli), het zogenoemde Multatulimuseum, vormt een onderdeel van dit blok.

In het blok Literatuur en Joods Amsterdam worden teksten besproken die te maken met de Tweede Wereldoorlog en de verwerking daarvan: van Marga Minco tot Arnon Grunberg. In dit blok wordt ook ingegaan op discussies over Jan Campert (dichter van De achttien dooden), Carl Friedman (Tralievader) en de recente discussie over de romans van Van Boetzelaar en Chaja Polak. Ook de meest recente graphic novelbewerking van Het Achterhuis zal aan bod komen, naast de meest bekende graphic novel over de Tweede Wereldoorlog, Maus van Art Spiegelman. Een excursie naar het Joods Cultureel kwartier sluit dit blok af.

In het derde blok over Literatuur en schilderkunst concentreren we ons na een inleiding op het genre, geïllustreerd met voorbeelden uit de recente roman van Oek de Jong Zwarte schuur, op de figuur van Rembrandt zoals die in een aantal moderne Nederlandse en buitenlandse romans naar voren komt, namelijk Margriet de Moor, De schilder en het meisje, Manon Berns, De ondergrondse Rembrandt (jeugdliteratuur), en Het blauw van Rembrandt van Jörg Kastner (thriller). Tijdens een bezoek aan het Rijksmuseum zullen we de beschreven schilderijen in werkelijkheid zien.

Het laatste blok is gewijd aan de onder andere door Joost de Vries in gang gezette discussie over het engagement en identiteit in moderne Nederlandse romans met name die van de bekende vrouwelijke auteurs als Nina Weijers, Nina Polak, Maartje Wortel, Franca Treur en Lize Spit. De studenten bereiden een interview voor om in discussie te gaan met een van deze auteurs.

Het is de bedoeling dat studenten tijdens de zomerschool een actieve rol spelen en participeren in de discussies en korte opdrachten uitvoeren. Elk blok zal worden afgesloten met korte presentaties of discussies door de studenten, waarna een excursie volgt.

Aan het eind van de cursus:

  • zijn de studenten in staat het werk en de doorwerking van het oeuvre van Multatuli in de latere literatuur te analyseren
  • hebben studenten kennis van enkele; actuele thema’s in de moderne Nederlandse letterkunde
  • hebben de studenten een aantal moderne Nederlandse romans gelezen en geanalyseerd
  • kunnen de studenten de relevante secundaire literatuur toepassen op andere werken.
  • kunnen de studenten de in colleges verworven kennis toepassen bij het bezoek aan musea
Bezoek geboortehuis van Eduard Douwes Dekker (Multatulimuseum)
Bezoek Joods Cultureel Kwartier
Bezoek Rijksmuseum
Voorafgaand aan de cursus wordt een literatuurlijst opgestuurd. Studenten mogen zelf ook leessuggesties doen met betrekking tot een van de genoemde thema’s.

Wil je het meeste uit je zomer halen? Je kunt deze cursus combineren met de volgende cursussen in sessie 2: