M Drug Discovery and Safety CSE variant Education

The teaching in these variant is mainly in Dutch. Therefore we also give
the requirements in Dutch.

Programma

De opleiding voor het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid start
twee keer per jaar, in september en in februari. De opleiding wordt
aangeboden in twee semesters. Uitgaande van de start in september duurt
semester 1 tot en met januari en semester 2 tot juli. De opleiding is
sterk praktijkgericht. De helft van de opleiding bestaat uit praktijk
door werkervaring of stage (ook wel schoolpracticum genoemd) op een
school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast kent de opleiding vier
componenten: vakdidactiek, algemene didactiek/pedagogiek,
praktijkonderzoek en verdiepingsmodulen.

Naast de educatievakken volgt de student 60 sp Chemistry vakken, in
overleg met de mastercoördinator van de gekozen specialisatie.
Hierbij zijn de twee vakken Literature thesis and Colloquium Chemistry
Education Variant en Master Research Project Chemistry-Education Variant
verplicht.

Studenten die bij de Communicatie variant de vakken 'interpersoonlijke
communicatie' en 'museologie en buitenschoolse educatie' volgen, krijgen
bij de lerarenopleiding een vrijstelling voor verdiepingsmodulen, een
deel van het praktijkonderzoek en een deel van algemene didactiek.
 
Name course part Code Pdf
Master Leraar VHO Scheikunde vanaf 2015 OM1_LSK_15
LVHO Scheikunde, overgangsregeling OM1_LVHSK_OV
DDS Courses XM_DDS_D
© Copyright VU University Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2018 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMDrugDiscoveryandSafetyCSEvariantEducation