Aanmelden als alumnus

Ben je alumnus van de VU en wil je gebruikmaken van onze alumniservice? Of wil je aan VU-studenten iets over je loopbaan vertellen of heb je stageplekken beschikbaar? Vul het onderstaande formulier in.

De gegevens in het alumni-adressenbestand van de VU vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor VU-alumniactiviteiten en worden niet aan derden verstrekt.