Contactpersonen alumni VU

Wil je meer weten over Alumnirelaties VU en activiteiten voor oud-studenten? Neem dan contact op met Alumnirelaties VU of met een van de contactpersonen bij de faculteiten.

Voor vragen over:
- studeren bij de VU: mail naar contact@vu.nl of bel 020 – 5985000;
- diplomaverificatie: mail naar studentenbalie@vu.nl of bel 020 – 5985020;
- studeren in het buitenland: mail naar international@vu.nl.

Alumnirelaties
Hoofd: Harriet van Daal
T 020 59 86301 
harriet.van.daal@vu.nl

Communicatiemedewerker faculteiten Geesteswetenschappen, Godgeleerdheid, School of Business and Economics:
Tara  Deekman
T 06  25763105
tara.deekman@vu.nl 

Communicatiemedewerker faculteit der Bètawetenschappen:
Nynke van der Hem
T 020 59 89517
n.vander.hem@vu.nl
Communicatiemedewerker faculteiten Gedrags- en bewegingswetenschappen, Sociale Wetenschappen:
Renske Vermeijden
T 020 59 82486
r.c.vermeijden@vu.nl
Coördinator alumnicommunicatie & Communicatiemedewerker faculteit Rechtsgeleerdheid
Fidessa Voormolen
T 020 59 89181
fe.voormolen@vu.nl
(Web)redacteur
Rianne Lindhout
T 020 59 85662
r.lindhout@vu.nl
Databasecoördinator
Charlotte Vroon
T 020 59 85665
alumni@vu.nl