Wijziging (adres)gegevens

Om je optimale service te kunnen blijven bieden, horen we het graag als je verhuist of van baan verandert. Ook als je aan VU-studenten iets over je loopbaan wilt vertellen of stageplekken beschikbaar hebt, kun je onderstaand formulier invullen.

(Ben je geen alumnus maar nu VU-student? Wijzig je (adres)gegevens dan hier: Login VU studenten).