Agenda

Aankomende evenementen

 

Vrijdag 9 december 13.00 - 16.00 | Aurorazaal VU | Experience and Expert Meeting Community Service Learning VU

Op deze tweede conferentie over Community Service Learning (CSL) aan de VU komen theorie en praktijk samen. We leren van de ervaringen die zijn opgedaan in vijf pilots met Community Service Learning aan verschillende faculteiten van de VU, en maken kennis met experts op dit gebied. In de ochtend staan de pilots en de praktijk centraal. Daarbij komen vragen aan de orde als: “Hoe kan ik CSL in onderwijs en onderzoek integreren? Wat zij de risicofactoren? En wat maakt een CSL-onderdeel in het curriculum succesvol?”. In het middagprogramma kijken we met een aantal experts vooruit met het oog op verdere ontwikkeling van Community Service Learning aan de VU. Daarbij zal naast het VU-perspectief ook aandacht zijn voor Community Service en de stad, en Community Service internationaal. Samenwerking tussen maatschappelijke partners en de VU, maar ook tussen en binnen faculteiten is essentieel om CSL VU succesvol te laten zijn. We nodigen u daarom graag uit uw vragen, ervaringen en kijk op de verdere ontwikkeling van CSL aan de VU met ons en elkaar te delen.

Voor meer informatie: communityservice@vu.nl