Ambities

Community Service Learning is een belangrijke invulling van de maatschappelijke rol van de universiteit. In het Instellingsplan 2015-2020 spreekt de VU het voornemen uit om Community Service Learning structureel onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs. In het Instellingsplan wordt dit als volgt verwoord:

"Onze studenten zijn maatschappelijk betrokken. (…) Daarnaast kunnen studenten tijdens de bacheloropleiding direct een bijdrage leveren aan de maatschappij via 'Community Service Learning' (CSL). Via CSL-programma's werken bachelor- en masterstudenten en docenten aan vraagstukken ingebracht door maatschappelijke partners. Dit gebeurt in de vorm van stage- of scriptieonderzoek en probleemgeoriënteerde onderwijsopdrachten. Op deze manier zetten studenten hun academische vaardigheden in voor de lokale en regionale gemeenschap en worden ze geprikkeld om hun vaardigheden op het gebied van leiderschap, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling te vergroten. CSL draagt bij aan interdisciplinaire, grensoverschrijdende academische samenwerking en internationale uitwisseling. Ze kunnen als startmotor dienen voor vervolgonderzoek. Uitgangspunt is dat CSL verankerd is in onderwijs en onderzoek en past binnen de profileringsthema’s van de VU."      

We streven ernaar om binnen elke opleiding een vorm van Community Service Learning te introduceren.