Good practices

Community Service Learning kan allerlei vormen aannemen. Binnen de VU zijn op dit moment verschillende initiatieven gaande die goed illustreren op welke wijze de VU aan haar maatschappelijke betrokkenheid invulling geeft. Een aantal van die initiatieven wordt op deze webpagina's in de spotlights gezet. Deze variëren van ICT-hulp voor boeren in Afrika, tot het vertalen van het gedachtegoed van Gandhi en Mandela naar het universitaire onderwijs. Wij zijn als VU trots op de enthousiaste inzet van studenten en docenten op het gebied van Community Service Learning.

Enno Masurel –Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en School of Business and Economics 
Maatschappelijk ondernemen en entrepeneurship
“Voor mij gaat het om waarde creatie, en winst in de vorm van geld is daar maar 1 aspect van”

Anna Bon – Centre for International Cooperation (CIS), part of the International Office
ICT for development
“Ze doen het niet alleen voor hun cijfer, maar ook voor een ander”

Bianca Suanet en Agnes Akkerman – Faculteit Sociale Wetenschappen
Stakeholder project Faculteit Sociale Wetenschappen
“Nu komt mijn studie tot leven”

Sylvia van de Bunt– School of Business and Economics
Servant-Leadership Centre for Research and Education
“We kijken met een holistische blik naar leiderschap”

Joyce Aalberts – Faculteit Psychologie en Pedagogiek & adviseur VoorUit
De betrokkenheid van de faculteit bij de samenleving
“Het is niet alleen weten, het is ook wegen”

Peer Smets – Faculteit Sociale Wetenschappen
Sociologie in de praktijk
 "Dit is geen theorie meer, dit werkt echt!"

Linda Ris – Faculteit Exacte Wetenschappen
Project PAL, Persoonlijk Assistent van de  Leraar  
"Leerlingen identificeren zich met een PAL die 'cool' is"

Marianne van Elteren – Faculteit Geneeskunde
Medisch onderwijs is nauw verbonden met de samenleving
"Onderzoek mogen doen is een luxe, die luxe kunnen we inzetten voor onze medemens"

Joke van Saane - Faculteit der Godgeleerdheid
Asielzoekers
"Bent u echt bekeerd?"

Tabitha Saliba en Kaylee Zournas
Green Office G.O. VU
"Wat kan beter en wat kan schoner"

Merel Weel
IFMSA
"Het succes van het Teddy Bear Hospital"

Marjolein Zweekhorst - Faculteit Aard en Levenswetenschappen
Het Athena Instituut
"Co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de maatschappij is essentieel"