Community Service Learning

KLIK HIER VOOR EEN DIRECTE LINK NAAR DE CONFERENTIE OP 24 OKTOBER "IMPLEMENTING CSL IN THE DUTCH AND EUROPEAN CONTEXT"

Maatschappelijke betrokkenheid is een kernwaarde van de VU. Daaraan geven we onder andere handen en voeten in een centraal Community Service Learning (CSL) programma. In 2014 is een VU-breed Community Service Learning project gestart met als beoogd resultaat om CSL-activiteiten als onderdeel van ons onderwijsprogramma op te nemen.

Bij Community Service Learning zetten studenten hun academische vaardigheden in bij het oplossen van een maatschappelijke problematiek of -vraagstukken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en interactie met een maatschappelijke partner. Binnen de VU is op dit moment al een aantal mooie initiatieven gaande op gebied van Community Service Learning. Deze komen in deze website aan bod onder Good Practices.

In het collegejaar 2015-2016 zijn bij verschillende faculteiten pilots met CSL gestart. Deze zijn toegespitst op de vier mogelijke invullingen van Community Service Learning: onderzoek ten behoeve van advisering  bij maatschappelijke vraagstukken; hulpverlening- of zorgstages; mentoren: empowerment van scholieren en beginnende studenten en ondernemerschap en adviseren aan maatschappelijke partners. De pilots zijn geëvalueerd en op basis van de resultaten zal in 2017 een vervolgproject worden gestart.

Onderstaand is de teaser van de eerste VU Community Service Conferentie te zien.

VU Community Service Teaser

Ambities

De VU heeft de ambitie dat in 2017 elke opleiding een vorm van Community Service Learning heeft.

Good practices

Lopende initiatieven die illustreren hoe de VU op dit moment Community Service Learning invult.

Samenwerkingspartners

De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties op het terrein van Community Service Learning.

Internationaal

Op internationaal niveau werkt de VU nauw samen met de University of California Los Angeles (UCLA).

Pilots

Pilots die in 2015 en 2016 binnen faculteiten rond Community Service Learning worden georganiseerd.

Agenda

Aankomende evenementen Community Service Learning.

Conferentie Community Service

Naast de Community Service Learning pilots organiseert de VU ook conferenties. De tweede conferentie vond plaats op 9 december 2016.

Organisatie

Wim Haan, coördinator diversiteit van de VU is projectleider van het Community Service Learning project.