Community Service Learning

Maatschappelijke betrokkenheid is een kernwaarde van de VU. Daaraan geven we onder andere handen en voeten in een centraal Community Service Learning (CSL) programma. In 2014 is een VU-breed Community Service Learning project gestart met als beoogd resultaat om CSL-activiteiten als onderdeel van ons onderwijsprogramma op te nemen.

Community Service Learning (CSL) is een onderwijsvorm. Bij CSL zetten studenten hun academische vaardigheden in bij het oplossen van actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en interactie met een maatschappelijke partner. Voortdurende reflectie door de student staat centraal voor de leeropbrengsten van de student en de opbrengst voor de maatschappelijke partner. Reciprociteit is voorwaardelijk voor CSL. Reciprociteit gaat om wederkerigheid tussen de maatschappelijke partner en de VU (co-creatie/co-productie). Beide partijen werken samen aan het toevoegen van waarde.

CSL kan verschillende vormen aannemen: onderzoek ten behoeve van advisering bij maatschappelijke vraagstukken; hulpverlening- of zorgstages; mentoren: empowerment van scholieren en beginnende studenten en ondernemerschap en adviseren aan maatschappelijke partners.

 

Wat is Community Service Learning?

tabel

Ambities

In het instellingsplan van de VU 2015 - 2020 is de ambitie vastgelegd dat bij alle opleidingen van de VU een optioneel vaak Community Service Learning wordt geïntroduceerd.

Good practices

Lopende initiatieven die illustreren hoe de VU op dit moment Community Service Learning invult.

Samenwerkingspartners

De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties op het terrein van Community Service Learning.

Agenda

Aankomende evenementen Community Service Learning.

CSL Conferenties

Op 24 oktober 2017 vond de derde conferentie Community Service Learning plaats. Deze dag stond ik het teken van verdere implementatie van CSL, internationale samenwerking & onderzoek. CSL-expert Robert G. Bringle, verbonden aan IUPUI Center for Service and Learning speelde een hoofdrol tijdens deze conferentie.

Organisatie

Voor de implementatie van CSL in het onderwijs van de VU is een projectteam gevormd.