Community Service Learning

Bij Community Service Learning zet de student zijn, haar of diens academische kennis en vaardigheden in om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners. We streven naar wederkerigheid. Belangrijk kenmerk van CSL is academische reflectie voor, tijdens en na de onderwijsactiviteit.

Recent is de nieuwe VU-strategie gepubliceerd waarin veel aandacht wordt besteed aan CSL, je kunt dat lezen op de strategie pagina van de VU website. CSL is nauw verbonden met het A Broader Mind programma.

 

Thema's

 Voor het CSL programma van de VU is een aantal grote thema's geformuleerd:

Eenzaamheid

Inclusieve Mobiliteit

Circulaire Economie

VU Campus rookvrij

 

Contact

Heb je vragen over Community Service Learning, neem dan contact op via: [email protected]