Internationaal

Tal van good practices zijn geïnspireerd door succesvolle Community Service Learning Programma's in het buitenland. De VU werkt nauw samen met universiteiten in Zuid-Afrika, Community Service Learning is daar een vast onderdeel van onderwijsprogramma van universiteiten. Ook met UCLA is een samenwerking, primair gefocust op een gezamenlijk Onderzoeksprogramma en een studentexchange programma voor 1e generatiestudenten. UCLA is eveneens een inspirerend voorbeeld van hoe Community Service Learning een plaats kan krijgen binnen de universiteit. Community Service Learning is bij UCLA georganiseerd in een Center for Community Learning. Daarnaast is er de 'Community Service Commission', opgericht door studenten, die volledig gefocust is op Community Services en studenten. In de toekomst zal intensief worden samengewerkt met het Center for Community Learning van UCLA.