Organisatie

Wim Haan, coördinator diversiteit van de VU is projectleider van het Community Service Learning project. Daarnaast zijn Isabella van Ophem (senior beleidsmedewerker Onderwijs) en Britt Bakker (studentassistent) bij de activiteiten betrokken. Er is een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. René Bekkers. De Onderwijsportefeuillehouder van Godgeleerdheid (Joke van Saane), het hoofd van de afdeling Onderwijs en Kwaliteitszorg (Marjolijn Witte), UHD Engelse taal en letterkunde Laura Rupp en wetenschappelijk directeur van het Network Institute Hans Akkermans maken ook deel uit van de stuurgroep.
Informatie/vragen via email communityservice@vu.nl