Organisatie

Voor de implementatie van CSL in het onderwijs van de VU is een projectteam gevormd.

Wim Haan, coördinator diversiteit van de VU, en Isabella van Ophem (senior beleidsmedewerkers Onderwijs), fungeren als is projectleiders van het Community Service Learning project. Verder zijn Suzan el Safti (studentassistent/junior medewerker) en Esther Haverkort (programma manager Maatschappelijke partners) leden van het projectteam.

Er is een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. René Bekkers. De Onderwijsportefeuillehouders van Godgeleerdheid (Joke van Saane) en Rechtsgeleerdheid (Hemme Battjes) zijn duo-lid. Verder hebben zitting in de stuurgroep Marieke de Hoon, Marjolein Zweekhorst,, het hoofd van de afdeling Onderwijs en Kwaliteitszorg (Marjolijn Witte), UHD Engelse taal en letterkunde Laura Rupp en wetenschappelijk directeur van het Network Institute Hans Akkermans maken ook deel uit van de stuurgroep.


Informatie/vragen via email communityservice@vu.nl