Academie van de stad

Joep Albers

Coördinator Academie van de Stad, Amsterdam

Academie van de Stad is een onafhankelijke stichting die vraaggericht werkt. Vanuit een breed netwerk van maatschappelijke partners krijgt zij maatschappelijke vraagstukken aangeleverd. De Academie van de Stad werkt vervolgens als een koppelaar, en verbindt het vraagstuk aan opleidingen binnen hogescholen of universiteiten. Samen met de docenten en studenten zet zij nieuwe projecten op om deze maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het belangrijkste doel van Academie van de Stad is het betrekken van studenten bij de maatschappij. “We willen hen kennis laten maken met verborgen doelgroepen, hun blikveld verruimen en een bewustzijn creëren rond wat zich allemaal in hun maatschappij afspeelt. Daarnaast zijn we tijdens dit proces actief bezig met het verbeteren van de samenleving. Het mes snijdt daarom aan twee kanten.”

De aanpak

“In principe begint het verhaal bij de maatschappij zelf. Stedelijke partners als woningbouwverenigingen en stadsdelen staan midden in de maatschappij en weten wat zich daarin afspeelt. Zij komen naar ons toe met heel diverse vraagstukken, van parkeerproblemen binnen Amsterdam tot integratieproblematiek en jeugdwerkeloosheid. Elk half jaar halen wij nieuwe vragen op uit de maatschappij, en hebben we weer nieuwe thema's. Naast ons brede netwerk van stedelijke partners, staan we in verbinding met hogescholen en universiteiten in verschillende steden. De Vrije Universiteit is daar één van. Binnen de universiteiten kijken wij samen met docenten waar er ruimte bestaat voor het behandelen van een praktisch vraagstuk. De studenten gaan met het vraagstuk aan de slag in de vorm van een project. De uiteindelijke resultaten worden naar ons en de maatschappelijke partners teruggekoppeld. Naast deze projecten die binnen het onderwijscurriculum vallen hebben we nog een andere projectformule, namelijk de Springlevende Wijk. Hier worden studenten betrokken bij maatschappelijke uitdagingen in verschillende wijken van de stad. In ruil voor hun inzet krijgen zij woonruimte in deze wijken aangeboden.”

“Wij werken niet met subsidies of met fondsen, wij werken echt op projectbasis en worden betaald door de organisaties die een vraagstuk voorleggen. We zijn een stichting maar we functioneren als sociale onderneming.”

Academie van de stad & studenten

Acht jaar geleden startte Academie van de Stad in Amsterdam. Op dit moment zijn er ongeveer achthonderd studenten actief binnen de Amsterdamse vestiging van Academie van de Stad. Academie van de stad is er primair voor de student: zij leren zich breder te ontwikkelen. “Studenten moeten literatuuronderzoek doen, interviews afnemen, enquêtes verspreiden en/of een interventie uitvoeren. Zij leren hun eigen samenleving kennen en ondersteunen het welzijn hiervan. Juist jonge mensen met een frisse blik zijn heel kostbaar bij het oplossen van deze vraagstukken. Waar een docent normaal misschien een fictieve opdracht laat uitvoeren door zijn studenten, kun je via ons een echt vraagstuk aanpakken. Dit motiveert natuurlijk, niet alleen de student, maar ook de docent.”

"We zijn een flexibele stichting. Soms werken studenten binnen een vak van twee maanden samen met ons en soms twee jaar. In het eerste geval zal het belangrijkste doel waarschijnlijk onderzoek zijn. Daarnaast organiseren we ook grotere stagetrajecten. Dat zijn vaak meerjarige projecten. Zo hebben we een tijd lang vijftig stagiaires ingezet op het thema inburgering, in het project genaamd Educoach. Zij lopen één dag per week stage en ondersteunen de docent-taalaanbieders door als stagiair ook voor de klas te staan. Dit is één van de meer dan honderd projecten waar we per jaar aan werken."

“We merken dat studenten in langlopende projecten en in stages op gebied van persoonlijke ontwikkeling veel opsteken. Maar ook in kortlopende projecten ontwikkelen studenten zich, ze worden meer bewust van hun omgeving.”

Academie van de Stad & de VU

"Veel praktische studies op bijvoorbeeld HBO-niveau staan dicht bij de maatschappij. Van deze studies verwacht je een verbinding met Community Service Learning. Dit is minder vanzelfsprekend bij een universiteit. Wij zijn heel blij dat juist de mensen die universitair geschoold worden hun talenten in kunnen zetten in de maatschappij, binnen hun studie.

Wanneer docenten ruimte hebben in hun vak voor onderzoek en een stukje praktijk, hebben wij daar vaak een goeie maar vooral ook relevante en actuele invulling voor.

Momenteel hebben wij drie projecten lopen met de VU, alle drie met bestuur- en organisatiewetenschappen. Zo heeft een aantal masterstudenten onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media onder de bewoners van de woningbouwcorporatie Eigen Haard, een andere groep studenten doet onderzoek naar de slagingspercentages binnen het Nederlands staatsexamen. Een derde groep doet onderzoek naar de aantrekkingskracht van buurtkamers in verschillende wijken in Amsterdam. Zoals deze voorbeelden illustreren zijn de vraagstukken en projecten erg divers.

Voor docenten is het interessant om te weten dat wij tijdens de projecten verbonden blijven met het project. We regelen niet alleen de match tussen maatschappelijke organisaties en opleidingen, we faciliteren ook de hele begeleiding rondom het project. We nemen dus een deel van het werk uit handen van de docent. Wij zorgen voor alle procesmatige activiteiten, plannen bijeenkomsten in, motiveren studenten en zitten waar nodig studenten achter hun broek aan. Een fictieve opdracht uitvoeren binnen een vak is natuurlijk makkelijker en kost minder tijd. Echter, een  maatschappelijk relevante opdracht uitvoeren, werkt niet alleen motiverend voor studenten maar komt ook de universiteit en zijn docenten ten goede."

Academie van de Stad & diversiteit

“Wij zijn als stichting op allerlei manieren betrokken bij de samenleving. Dat betekent dat we ook bezig zijn met doelgroepen met verschillende etnische achtergronden. In de Springlevende Wijken zijn wij vooral bezig met het emanciperen van de bewoners. We voeren hier verschillende projecten uit om bijvoorbeeld  taalontwikkeling of algemeen onderwijs te ondersteunen.”

Joep Albers

Joep studeerde planologie en sociale geografie. Tijdens zijn opleiding kwam hij in contact met Academie van de Stad. Na zijn studie is hij gaan werken bij de stichting.

'Het geeft mij voldoening om projecten en mensen met elkaar te verbinden die uiteindelijk de samenleving ten goede komen.Wat ik docenten mee zou willen geven is om vooral open te staan voor de vragen vanuit de maatschappij. Je kunt echt wel eisen stellen aan het thema en de vorm van een onderzoek, maar daarbinnen moet je wel de vrijheid geven om vanuit de stad aan te nemen wat de huidige problemen zijn.'