Webcolofon

Eindredactie en webcoördinatie:
Mika Buys-Laibowitz, Ed van Harlingen

Webdesign:
The Factor E

Art direction / vormgeving:
Heleen ten Voorde
(h.f.ten.voorde@vu.nl)

Fotografie / beeldmateriaal:
Yvonne Compier
Riechelle van der Valk
Peter Smith
Peter Valckx
Imagestock
Getty Images
Hollandse Hoogte
Istockphoto

Mocht u vragen hebben over de gebruikte bronmaterialen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de eindredactie.