Webcolofon

Eindredactie en webcoördinatie:
Mika Buys-Laibowitz, Ed van Harlingen

Art direction / vormgeving:
Heleen ten Voorde
([email protected])

Fotografie / beeldmateriaal:
ACTA/Dirk Gillissen
Alamy
Britt Bakker
David Bogerd
Mark van den Brink
Yvonne Compier
Jorn van Eck
Marianne van ‘t Ende
Onno Feringa
Getty Images
Dirk Gillisen
Fons Heijnsbroek
Caren Huygelen
Hollandse Hoogte
iStock
Image Select
Geert de Jong
Norbert van Onna
Gijs van Ouwerkerk
Arjun Swami Persaud
31pictures
Pixabay
Daniëlle Roeleveld
Tomas Saraceno
Shutterstock
Unsplash
Bas Uterwijk
Peter Vahlersvik
Peter Valkx
Bart Vastenhouw/Robots in de Klas/TU Delft
UVA FGw/Bob Bronshof
Marieke Wijntjes

Mocht u vragen hebben over de gebruikte bronmaterialen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de eindredactie.