Webcolofon

Eindredactie en webcoördinatie:
Mika Buys-Laibowitz, Ed van Harlingen

Art direction / vormgeving:
Heleen ten Voorde
([email protected])

Fotografie / beeldmateriaal:
Caren Huygelen
Yvonne Compier
Riechelle van der Valk
Peter Valckx
Shutterstock
Getty Images
Hollandse Hoogte
Istockphoto

Mocht u vragen hebben over de gebruikte bronmaterialen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de eindredactie.