Afrikaanse boeren zonder internet toch online

05-04-2016

11.45

Aula

The Web, Speech Technologies and Rural Development in West Africa: An ICT4D Approach

N.B. Gyan

prof.dr. J.M. Akkermans, dr. V. de Boer

Faculteit der Exacte Wetenschappen

Exacte wetenschappen

Promotie

Ongeletterd, geen internet en toch het Web op? Informaticus Nana Baah Gyan deed onderzoek naar ICT-ontwikkeling voor boeren in Afrika en bouwde samen met een interdisciplinair team, waar ook de Afrikaanse boeren zelf deel van uitmaakten, een  ICT-toepassing om de verkoop van producten te bevorderen in een heel arm deel van Afrika.  

Van de 7 miljard mensen op aarde heeft 4 miljard nog geen toegang tot internet. Ook heerst er wereldwijd nog veel analfabetisme. Zo ook in de Sahel-regio van West-Afrika, waar arme boeren door deze beperkingen moeite hebben om klanten te vinden. Om toch informatie te kunnen delen moet er gebruik worden gemaakt van mobiele telefonie en radio. Gyan ontwikkelde de ICT-toepassing ‘RadioMarché’. Hiermee kunnen de boeren hun producten adverteren in diverse Afrikaanse talen, via mobiele telefoon en radio. 

Een boer geeft mondeling aan een tussenpersoon door welke producten hij aanbiedt, de tussenpersoon voert het in de ‘RadioMarché’-applicatie in. Deze genereert spraakadvertenties in verschillende Afrikaanse talen. De radiostations die zelf geen internet hebben, bellen in en zenden de gesproken boodschap uit op de radio.

Stijgende verkoop
Doordat de producten in verschillende talen worden geadverteerd, vindt de boodschap buiten de eigen regio van de boeren bereik. Dit leidt tot meer (potentiële) klanten en een beter inkomen. Als onderdeel van Gyans onderzoek is de applicatie uitgerold in Mali, waar het de verkoop daadwerkelijk bevorderde. 

Het onderzoek laat tevens zien hoe je de wensen van boeren centraal maakt. Door deze applicatie is aangetoond dat het Web uitgebreid moet worden met spraak, telefoon en radio, zodat ook mensen in arme delen van de wereld hiervan gebruik kunnen maken. Op basis van deze  bottom up-werkwijze kan kennisdeling mogelijk worden op een manier die nauw aansluit bij de informatiebehoeften van lokale gemeenschappen.   

Symposium ‘Perspectives on ICT4D’
Op woensdag 6 april, de dag na zijn promotie,  spreekt Nana Baah Gyan tijdens het internationale symposium ‘Perspectives on ICT4D’ , thema ‘ Community Service and Education’. Het symposium wordt geopend door de rector-magnificus Vinod Subramaniam en vindt plaats in de Aula.
Naast Baah Gyan belichten onderzoekers uit India, Ghana, Zuid-Afrika en Nederland het thema vanuit diverse perspectieven en contexten. waaronder: rurale ontwikkeling, gezondheidszorg en onderwijs.

Dit symposium is onderdeel van het college ICT4D, onderdeel van de masterstudies: Computer Science, Information Science, Artificial Intelligence. Het evenement is tevens onderdeel van het onderwijsprogramma van SIKS (School for Information and Knowledge Systems). 

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE