Opvattingen over het moderniseren van het landschap in de Nederlandse landschapsarchitectuur

26-05-2016

11.45

Aula

De paradijsmethode. Opvattingen over het moderniseren van het landschap in de Nederlandse landschapsarchitectuur van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw

E.M. van Hellemondt

prof.dr. J.E. Bosma (†), prof.dr. S. Legêne, dr. F.H. Schmidt

Faculteit der Geesteswetenschappen

Letteren

Promotie