Opening Academisch jaar 2016

05-09-2016

14.15

Aula

Opening Academisch jaar 2016

Congres en Mediacenter van VU Communicatie & Marketing: [email protected] | 020 5986454

Vrije Universiteit Amsterdam

Overig

Overig

De universiteit is een plaats waar wetenschappers en studenten al eeuwenlang nieuwsgierig grenzen opzoeken en verleggen. Kritische vragen leiden tot nieuwe ontdekkingen waardoor de grens van wat we niet weten, steeds verder opschuift.

Het vergroten van kennis en het ontdekken van andere perspectieven vraagt om het verleggen van de eigen grenzen. Belangrijk hierbij is de vraag waar het ons in de universiteit nu echt om gaat. Wat is onze academische waarde? Wat kunnen wij met ons onderwijs en onderzoek betekenen voor de samenleving?

Tijdens de Opening Academisch Jaar staan we ook stil bij degenen die letterlijk hun grenzen hebben moeten verleggen in hun vlucht voor geweld en onderdrukking. De VU wil hen een omgeving bieden waar leren en ontwikkelen verder kan gaan. Toegankelijkheid van onderwijs is voor deze groepen van groot belang.

WEES WELKOM bij OPENING ACADEMISCH JAAR 2016!

The programme is in Dutch. To accommodate international guests, an English-speaking interpreter is present. Headsets are available at the entrance to the Aula.

PROGRAMMA
14.15 uur Ontvangst in de Foyer
15.00 uur Start academische zitting in de Aula
  • Opening door Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur
  • Zoektocht naar de Academische Waarde van de VU 
  • Muzikaal intermezzo door Elke Vierveijzer 
  • Toespraak door Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
  • Uitreiking DocenTalent- en StudenTalentprijs door Vinod Subramaniam, rector magnificus 
  • Reflectie van Ernest van der Kwast, Vrije Schrijver 
  • Pitch over het thema Vluchtelingen door studenten van The Boardroom 
  • Afsluiting door Jaap Winter
16.45 uur Receptie in de Foyer

Het programma vindt plaats in de Aula in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Meer informatie