Leven en overleven in kwetsbare delta’s

22-09-2016

11.45

Aula

Mud: deltas dealing with uncertainties

A. Zegwaard

prof.dr. A.C. Petersen, prof.dr.ir. M.Z. Zwarteveen, dr.ir. P. Wester

Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Arjen Zegwaard beschrijft in zijn proefschrift wat mensen als delta definiëren. Waar het eerst vooral gaat om de strikte omschrijving van riviermonding: de interacties tussen water en land, kan het nu een heel land betreffen. De eerste deltacommissie, opgericht na de overstroming in Zeeland in 1953, richtte zich met name op het zuidwestelijk deel van het land. Het Deltaprogramma, dat is opgesteld door de tweede deltacommissie (2008) ziet het hele land als Delta.

Naast een casestudie in Nederland keek Zegwaard ook hoe de formuleringen van het Mekong Delta plan in Vietnam en het Bangladesh Delta plan tot stand komen. Hij zag hoe de expliciete toekomstgerichtheid ook hier een centrale rol speelt en ertoe leidt dat een delta als beleidsobject wordt gezien. De formulering van een delta door middel van een toekomstscenario-methode geeft de delta een status aparte, en plaatst daarmee de delta buiten de politiek besluitvormingsprocessen van alledag en maakt daarmee de delta als zodanig voornamelijk het speelveld van (delta) experts.

Wat mensen onder een delta verstaan hangt dus in sterke mate af van de politiek-economische constellatie waarin deze geformuleerd wordt en even zozeer de (culturele) achtergrond van de mensen die betrokken worden in de betreffende deltaplanningsprocessen.

Zegwaard gebruikte voor zijn onderzoek een combinatie van inzichten uit de filosofie, sociologie, politicologie en STS (Science and Technology Studies). Zegwaard: “Ik hoop dat mijn proefschrift laat zien dat delta’s, hoewel vaak benaderd als of een watersysteem, of een land, beter benaderd kunnen worden als dynamische combinaties van land en water. Delta’s vormen een interessante casus om na te denken over besluitvorming in meer algemene zin. Ik zie besluitvorming als dynamisch ‘doormodderen’ in plaats van de suggestie dat het problemen ‘oplost’. En het geeft ook een andere, meer filosofische, kijk op de relatie tussen de mens en haar omgeving.”

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE