Het onderwijzen van waarden

11-11-2016

13.00-15.00 uur

Aula, Vrije Universiteit Amsterdam

Het onderwijzen van waarden

Gjalt de Graaf, Karl Dittrich, Jaap Winter, Ad Verbrugge en Eugene Sutorius

waardensymposium@gmail.com

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen

Congres / Symposium

Op 11 november vindt het symposium ‘Het onderwijzen van waarden’ plaats. Aansluitend is de oratie van Gjalt de Graaf: 'Conflicterende waarden in academia'. De middag zal worden geopend door Jaap Winter, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, en wordt voorgezeten door Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU. Sprekers zijn verder o.a. Ad Verbrugge en Eugene Sutorius.

Tijdens het symposium staat de volgende vraag centraal: Welke aandacht zou er in het academisch onderwijs moeten zijn voor morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de student en de latere professional? De universiteit is de aangewezen plek om onszelf af te vragen in welke toekomstige wereld we willen leven en welke bijdrage universitair geschoolden daaraan kunnen leveren. De meeste onderwijsdiscussies gaan echter over didactiek, weinig over waarden. Zeker aan de Vrije Universiteit zou dat anders moeten, waar verantwoordelijkheid één van de kernwaarden is. Aan de universiteit zou het opleiden tot maatschappelijk verantwoordelijke vakmensen centraal moeten staan. Als we het eens zijn dat morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid een plaats moeten hebben in het academisch onderwijs, is de volgende prangende vraag: hoe? 

Programma
Dagvoorzitter is Karl Dittrich, voorzitter VSNU

13.00-13.10
Opening door Jaap Winter
13.10-14.00
Inleiding door o.a. Ad Verbrugge en Eugene Sutorius
14.00-15.00
Paneldiscussie aan de hand van stellingen en vragen uit de zaal
15.00-15.45
Pauze
15.45-16.45
Oratie ‘Conflicterende waarden in academia’ door Gjalt de Graaf
16.45
Borrel

Deelname is gratis. Meld je aan via waardensymposium@gmail.com.