Werktevredenheid van mensen met een verstandelijke beperking

18-11-2016

13.45

Aula

Job satisfaction of people with intellectual disabilities. Associations with job characteristics, fulfilment of basic psychological needs and autonomous motivation

A. Akkerman

prof.dr. H.P. Meininger, dr. S. Kef

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Promotie

Alma Akkerman richt zich in haar promotieonderzoek op factoren die samenhangen met arbeidstevredenheid van mensen met een verstandelijke beperking. Zij stelde hierbij het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking centraal en gebruikte een combinatie van verschillende methoden om zicht te krijgen op hun ervaringen.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE