Naar een beter begrip over en aanpak van het stigma bij leprapatiënten

21-11-2016

09.45

Aula

Naar een beter begrip over en aanpak van het stigma bij leprapatiënten

D. Dadun

prof.dr. J.F.G. Bunders-Aelen, dr. W.H. van Brakel, dr. R. Damayanti

Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Aard- en levenswetenschappen

Promotie

Dadun ontwikkelde een meetmethode voor het stigma waar leprapatiënten in Indonesië aan lijden. Daarnaast onderzocht hij drie methoden om dit stigma te verminderen, die paarsgewijs werden toegepast. Zijn onderzoek maakte deel uit van het Stigma Assessment Reduction and Impact project in het Cirebon District in Indonesië.

Lees verder in het Engels.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE