Terugvinden van waardigheid. Community-based sociotherapie in Rwanda, Oost Congo en Liberia

26-10-2016

15.45

Auditorium

Terugvinden van waardigheid. Community-based sociotherapie in Rwanda, Oost Congo en Liberia

C.E.C.M. Dekker

prof.dr. G.A.M. Widdershoven, prof.dr. J.J.M. van Roosmalen

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Participeren in community-based sociotherapie-groepen helpt bewoners van Afrikaanse post-conflictgebieden hun waardigheid terug te vinden. In omgevingen die met oorlog en geweld te maken hebben gehad, blijft de sociale structuur vaak lang ontwricht. Door inwoners te trainen in het begeleiden van sociotherapie-groepen, zijn zij in staatsociale verandering in hun leefomgeving in gang te zetten. Dit concludeert sociotherapie trainer Cora Dekker op basis van haar onderzoek in Rwanda, Oost Congo en Liberia.

Dekker onderzocht het proces van ontwikkeling waarin de sociotherapiemethodiek passend gemaakt werd tot een community-based trainingsprogramma in post-conflict omstandigheden. Tussen 2006 en 2013 hebben trainingsdeelnemers hiermee geleerd duizendenparticipanten van sociotherapie-groepen te faciliteren.

De groepsgerichte werkwijze, die qua vorm lijkt op traditionele wijzen van conflictoplossing, en die aantrekkelijk gemaakt is met een variatie van methoden die nieuwsgierig maken en aanzetten tot nadenken, is gebaseerd op dialoog en eigen verantwoordelijkheid. Dekker toont aan dat de trainingen werken omdat ze niet gericht zijn op individueel herstel van 'getraumatiseerde slachtoffers' maar op het aanboren van talent en een sociaal georiënteerde aanpak. Dekker: "De aanpak bracht talloze familieleden en buren opnieuw met elkaar in contact. Het gevolg is dat duizendenkleine en grote problemen (gratis) tot een oplossing kwamen in de sociotherapie-groepen. Voorheen vroegen de mensengebrekkig werkende instanties om hulp en oplossingen waarvoor zij moesten betalen."

Volgens Dekker is de stelling gerechtvaardigd dat de transitie van de methodiek van klinische sociotherapie tot community-based sociotherapie een belangrijk instrument is voor het terugvinden van waardigheid van de bewoners in post-conflictomstandigheden. Het community-based toepassen van sociotherapie zal volgens haar ook integrerende betekenis kunnen hebben in de Nederlandse wijken waar vluchtelingen wonen.

Sociotherapie werd niet eerder community-based toegepast en de werking van sociotherapie werd niet eerder dooreen sociotherapeut zelf, op het niveau van een proefschrift onderzocht. Eerdere onderzoeken over sociotherapie in dezelfde Afrikaanse context handelen over de impact van de toepassing van community-based sociotherapie.

De 71-jarige Dekker is autodidact. Zonder een middelbare schoolopleiding verwierf zij zich, vanaf haar 24ste met een schriftelijke cursus toegang tot de verpleegkundige-in-service opleidingen. Daarna stapelde zij, zonder een universitaire opleiding, haar huidige denk- en werkniveau bijeen. Dekker trainde, superviseerde en onderzocht de hiervoor genoemde programma's.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE