Enfant terrible van de bijbelwetenschap: Jan Hendrik Holwerda

19-06-2017

15.45

Aula

Against All Authorities. The New Testament Conjectural Criticism of Jan Hendrik Holwerda (1805-1886)

B.L.F. Kamphuis

prof.dr. L.J. Lietaert Peerbolte, prof.dr. G. Harinck

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

Hij begreep sociale codes niet, wou altijd het laatste woord hebben en had lak aan status. Hoe scherpzinnig hij ook naar het Nieuwe Testament keek, een academische loopbaan kwam niet van de grond. Theoloog Bart Kamphuis promoveert 19 juni op leven en werk van Jan Hendrik Holwerda (1805-1886). ‘Zijn brieven lagen te wachten tot ik ze kwam lezen.’

Op de Latijnse school in Den Haag valt zijn talent voor klassieke talen al op. Maar Jan Hendrik Holwerda (1805-1886) wil predikant worden. Het werd dus Theologie, in Leiden. Die opleiding begon toen standaard met twee jaar lang onderwijs in general arts, met veel onderwijs in klassieke talen. Er waaide onder Leidse classici juist een nieuwe wind: de kritische geest van de 18e eeuw moest herleven. Je verdiepend in de taal, in oude handschriften en in teksten, moest je ook kritisch kunnen zijn. Kunnen denken: hier in de tekst moet iets mis zijn gegaan bij het kopiëren, want dit snappen we niet. Dan maak je een conjectuur: door redeneren probeer je de oorspronkelijke woorden terug te vinden.

Lees verder in VU Magazine