De oorsprong van ontwikkelingsstoornissen bij het energiebalansgerelateerde gedrag en fysieke fitheid van kinderen

21-04-2017

09.45

Aula

The Developmental Origins of Children's Energy Balance-Related Behavior and Physical Fitness

A.W. van Deutekom

prof.dr. R.J.B.J. Gemke, prof.dr. M.J.M. Chin A Paw, copromotor: dr. T.G.M. Vrijkotte

VU medisch centrum

Medisch

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in PURE